تلاش برای یافتن راهکاری به منظور پایان بخشیدن به محنت فلسطینی ها در غزه همچنان ادامه دارد

اکنون حدود هفت ماه است که حماس هر هفته روزهای جمعه و گاهی چندین بار در ظرف هفته، هزاران نفر را به نزدیکی جدار مرزی با اسرائیل می آورد که به تظاهرات و اغتشاشات دست بزنند

با ادامه بحران انسانی در غزه، بحث و بررسی در اسرائیل پیرامون این موضوع ادامه دارد که چگونه می توان به بهبود حال فلسطینیان ساکن غزه کمک کرد، بی آن که این اقدام موجب تقویت سازمان های ترور گردد.

اکنون مدتی است که نهادهای امنیتی اسرائیل و حتی فرماندهان ارتش هشدار می دهند که اگر محنت مردم غزه همچنان ادامه داشته باشد، وقوع یک انفجار انسانی غیرقابل جلوگیری خواهد بود و این امر ممکن است موجب بروز جنگ تازه ای با اسرائیل شود.

فرستاده ویژه سازمان ملل نیز امروز (یکشنبه) در دیدار با مقامات اسرائیلی همین ارزیابی را مورد تائید قرار داد و گفت که باید برای حل مشکل انسانی در غزه راه حلی یافت شود.

اکنون حدود هفت ماه است که حماس هر هفته روزهای جمعه و گاهی چندین بار در ظرف هفته، هزاران نفر را به نزدیکی جدار مرزی با اسرائیل می آورد که به تظاهرات و اغتشاشات دست بزنند و بکوشند جدار مرزی را پاره کرده و به سربازان اسرائیلی آسیب برسانند.

حماس اعلام می دارد که با این گونه اقدامات خشونت بار، می خواهد اسرائیل را ناچار به لغو محاصره کند. ولی اسرائیل می گوید که این محاصره یک ضرورت امنیتی است و طبق موازین بین المللی می باشد. زیرا اگر مرزها باز باشد، نوار غزه به پایگاه نظامی و تروریستی حکومت ایران و سازمان های ترور اسلامی و عربی مبدل خواهد شد.

گفتنی است که مصر نیز تنها گذرگاه مرزی با غزه را بسته نگاه می دارد و تنها در موارد ویژه آن را بازگشایی می کند – و این در حالی که اگر مصر نیز همانند اسرائیل نمی اندیشید، مرزهای خود با غزه را می گشود و ظاهرا مشکل فلسطینی ها حل می شد.

در داخل اسرائیل، سیاستی که باید در قبال اوضاع غزه در پیش گرفته شود، به یک جدال حزبی مبدل شده است.

در هفته های اخیر، سازمان های ترور در غزه، بر شدت عملیات خشونت بار خود افزوده اند. زیرا نه تنها تظاهرات مرزی جنبه ظاهرا مسالمت آمیز خود را از دست داده، و در هفته های اخیر بازها نارنجک و بطری های آتشزا به سوی سربازان اسرائیلی پرتاب شده، بلکه بادبادک های آتشزا نیز به حامل مواد انفجاری مبدل گردیده است که نه فقط آتش سوری ایجاد کند، بلکه آسیب جانی وارد سازد.

نفتالی بنت رهبر حزب مذهبی هبیت یهودی، وزیر دفاع را به ضعف در برابر ترور از غزه متهم می سازد

رهبر حزب “هبیت هیهودی” (خامه یهود) که نفتالی بنت نامیده می شود، خواستار اجرای عملیات شدیدتر علیه ترور فلسطینی از غزه می باشد. او وزیر دفاع اویگدور لیبرمن را متهم می سازد که در مبارزه با خشونت از غزه، قاطعیت لازم را نشان نمی دهد و اقدامات شدید نمی کند. بنت بر این باور است که با اقدامات کوبنده می توان سازمان های ترور در غزه را به زانو درآورد – ولی این در حالی که لیبرمن بارها گفته است که سیاست او بسیار سنجیده است که باعث شدت گرفتن بحران نشود. وزیر دفاع گفت که کشته شدن هفت فلسطینی در تظاهرات روز جمعه، نشان قاطعیت عمل از جانب ارتش است و بیش از این نباید اوضاع را وخیم کرد.

در دو روز گذشته بیش از صد شیئی محتوی مواد انفجاری، از داخل نوار غزه و در جریان اغتشاشات، به سوی سربازان اسرائیلی پرتاب شده، ولی موجب بروز آسیب نشده است.

اسماعیل هنیه سرکرده حماس گفته بود که این سازمان از محاصره غزه بیمی ندارد و به مبارزه مسلحانه با اسرائیل ادامه خواهد داد و در برابر محاصره غزه حاضر است که فلسطینیان به خوردن نان و حبه زیتون بسنده کنند. ولی او اکنون می بیند که مردم غزه حاضر به ادامه این محنت نیستند و از این رو، آنان را به تظاهرات هفتگی و حتی روزانه علیه اسرائیل می کشاند که علیرغم قربانیان زیادی که داده، تا کنون سودی برای فلسطینیان نداشته است.