تلاش حکومت ایران برای برپایی یک شبکه جاسوسی از ایرانیان در اسرائیل کودکانه بود و خنثی شد

خبر بازداشت چهار بانو و یک مرد ایرانی زاده در اسرائیل، به اتهام ارتباط غیر قانونی با عوامل اطلاعاتی در ایران، در رسانه های اسرائیلی بازتاب گسترده ای داشت.

آن چهار بانو که همگی افرادی ساده و دارای خانواده هستند، بی آن که سوءظنی برده باشند، در سال های اخیر با فردی در فیس بوک آشنا شدند که ادعا می کرد یهودی است و رامبد ناموار نامیده می شود و دوست اسرائیل است. این ادعا سرآغاز ایجار تماس با چند تن از بانوان ایرانی زاده در اسرائیل بود.

معلوم می شود که او در واقغ یکی از ماموران سازمان اطلاعات حکومت ایران و یا سپاه پاسداران است که قصد داشته از طریق ایجاد ارتباط با افرادی در داخل اسرائیل، آنان را به جاسوسی علیه اسرائیل بکشاند.

منابع آگاه می گویند که “شاباک” (سرویس امنیت داخلی اسرائیل) از همان مراحل نخستین از این فعالیت مامور اطلاعاتی رژیم ایران آگاهی داشته، ولی به تعقیب ماجرا ادامه داده تا پی برد که نهادهای اطلاعاتی رژیم ایران به چه موضوع هایی علاقه داشته و چه نوع اطلاعاتی را دنبال می کرده اند.

این نخستین بار نیست که حکومت ایران می کوشد از نظر اطلاعاتی به داخل اسرائیل رخنه کند.

در این زمینه مصاحبه ای با آقای اشکان صفایی گزارشگر تلویزیون ایران اینترنشنال در اسرائیل انجام شد که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد: