تلویزیون “الحدث”: رژیم ایران کارشناسان موشکی جدیدی به یمن فرستاده است

خبر ورود شمار تازه ای از کارشناسان موشکی رژیم ایران به یمن، هنوز از جانب منابع دیگر تائید نشده، ولی می تواند کاملا منطقی باشد

یک شبکه تلویزیونی عربی که معمولا منابع خبری خوبی دارد، گزارش می دهد که رژیم ایران گروه دیگری از کارشناسان موشکی خود را به یمن فرستاده است. تلویزیون الحَدَث که این خبر را انتشار داد، به شمار افرادی که به صنعا فرستاده شده اند اشاره ای نکرد. ولی آشناسان امور ایران می گویند که این نخستین بار نیست که رژیم ایران این گونه کارشناسان را رهسپار یمن می کند تا به حوثی ها در جنگ یمن یاری برسانند و آن ها را برای وارد آوردن ضربات بیشتر بر عربستان سعودی آماده سازند.

انتشار این خبر در حالی است که از یک سو حوثی های یمن ادعا می کنند که اجرا کننده حمله اخیر به تاسیسات نفتی عربستان در شمال شرق آن کشور بوده اند، و از سوی دیگر کارشناسان آمریکایی و غربی می گویند که حمله از جانب رژیم ایران بوده و حوثی ها فاقد آن توان موشکی و پهپادی می باشند که بتوانند در یک حمله، چنین زیان سنگینی به پالایشگاه های آرامکو در عربستان وارد آورند.

خبر ورود شمار تازه ای از کارشناسان موشکی رژیم ایران به یمن، هنوز از جانب منابع دیگر تائید نشده، ولی می تواند کاملا منطقی باشد، زیرا برای رژیم ایران بسیار مهم است که قدرت موشکی حوثی را تا آن جا که می تواند افزایش دهد و به یک قدرت تهدید کننده علیه عربستان و دیگر کشورهای عربی که در جنگ یمن شرکت دارند، مبدل سازد.

حملات پیشین حوثی ها به تاسیسات نفتی و استراتژیک در خاک عربستان چندان موفقیت آمیز نبوده است. بسیاری از موشک هایی که حوثی ها به سوی خاک عربستان شلیک کردند، به هدف نخورد و حملات پهپادی نیز آسیب جزئی وارد آورد.

این واقعیت بیش از پیش ثابت می کند که حمله به پالایشگاه های آرامکو در شمال شرق عربستان، کار حوثی ها نبوده، بلکه رژیم ایران به آن دست زده و می خواهد با این ترفند خود را از ضربات تلافی جویانه در امان بدارد.