تلویزیون “المیادین”: اسرائیل یک خط هواپیمایی منظم به امیرنشین های خلیج فارس برپا کرده است

شبکه تلویزیونی “المیادین” وابسته به حزب الله لبنان خبر داد که اسرائیل برای تامین رفت و آمد منظم هوایی با امیرنشین های عرب حوزه خلیج فارس، و همچنین به هدف گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی با آن ها، یک شرکت ویژه هواپیمایی برپا ساخته که به زودی این پروازها را آغاز خواهد کرد.

نام کمپانی اسرائیلی “گِشِر اَویری” به مفهوم “پل هوایی” اعلام گردیده، ولی مقامات رسمی اسرائیل نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده اند.

برخی رسانه های اسرائیلی در ماه های اخیر نوشته بودند که اسرائیل قصد دارد به هدف گسترش روابط با امیرنشین ها، یک خط هوایی منظم بین دو نقطه برقرار سازد. ولی مشخص نساخته بود که این هواپیما ها به کدام امیرنشین ها پرواز خواهند کرد و تعداد پروازها در هفته چند پرواز خواهد بود.

امیر نشین های جنوب خلیج فارس که مورد تهدید مداوم رژیم ایران قرار دارند، در سال های اخیر به تدریج به اسرائیل نزدیک شده اند و یک رشته روابط آشکار و پنهان بین طرفین برقرار گردیده است.

در گزارش خبرگزاری المیادین آمده است که نخستین پرواز این کمپانی هواپیمایی اسرائیل به یکی از امیرنشین ها، هفته پیش انجام شده است. ولی نام امیرنشین ذکر نگردیده است.

المیادین ادعا کرد که هواپیماهای اسرائیلی ابتدا به ناحیه شرم الشیخ در جنوب شبه جزیره سینا که بخشی از خاک مصر است می روند و یا به بندر لارناکا در قبرس پرواز می کنند و از آن جا رهسپار امیرنشین ها می شوند. المیادین ادعا کرد که عربستان به شرکت هواپیمایی اسرائیلی اجازه داده از طریق حریم هوایی آن کشور به امیرنشین ها پرواز کند.

گفته می شود بیشتر افرادی که از اسرائیل به امیرنشین ها پرواز می کنند، بازرگان هستند و شرکت هواپیمایی از افشای هویت آنها خودداری می ورزد.

رسانه های اسرائیلی چند هفته پیش فاش ساختند که مقدار قابل توجهی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای رسیدگی به بیماران مبتلا به کورونا، با هواپیما از یک امیرنشین عرب به اسرائیل حمل شده است.

تحکیم روابط امیرنشین ها اسرائیل در حالی صورت می گیرد، که کشورهای عرب و از جمله عراق، به تدریج از رژیم ایران دورتر می شوند.