تماس ها بین اسرائیل و امیرنشین های حوزه خلیج فارس، از تعطیلات عید، از سرگرفته می شود

با پایان گرفتن تعطیلات عید در اسرائیل، تماس ها بین دولت های اورشلیم و ابوظبی برای پیشبرد صلح و همکاری بین دو کشور از سر گرفته می شود و انتظار می رود که به زودی یک هیات دیگر اسرائیلی رهسپار امارات عربی متحده شود تا بتوان توافق های بیشتری امضا کرد.

در تماس ها و مذاکراتی که تا کنون جریان داشته، چند قرارداد مهم در رشته های انرژی، تکنولوژی و بازرگانی امضا شده که به زودی مراحل قانونی آن به انجام خواهد رسید و همکاری های عملی آغاز شد.

هیات دولت اسرائیل امروز (دوشنبه) جلسه هفتگی خود را در اورشلیم برگزار می کند که در جریان آن پیمان عادی سازی روابط با امارات به تصویب نهایی می رسد و سپس به کنست (پارلمان) سپرده می شود که آنجا نیز مورد تصویب قرار گیرد.

همزمان، قرار است که گفتگوهای اسرائیل با لبنان در مورد تعیین مرزهای آبی بین دو کشور ، در این هفته آغاز شود که نشانی از پیشبرد حسن همجواری بین دو کشور محسوب خواهد شد.

در همان حال، تلاش ها برای پیشبرد مناسبات اسرائیل با کشورهای دیگر مسلمان و عربی جریان دارد.

در برخی از گزارش ها آمده است که تماس های مقدماتی بین اسرائیل و عراق نیز در جریان است. ولی در این زمینه، خبر مشروحی هنوز انتشار نیافته است.

مشکل اصلی در پیشبرد مناسبات بین اسرائیل با دو کشور عراق و لبنان آن است که هر دو کشور با بحران سیاسی عمیقی روبرو هستند و یک مقام رهبری با ثبات وجود ندارد که بتواند تصمیم گیری کند.

البته در عراق دولت قانونی برپا شده است. ولی موقعیت این دولت همچنان به شدت متزلزل است و زیر فشارها و تهدیدات عناصر تعصب گرای شیعه قرار دارد که مستقیما از حکومت ایران دستور می گیرند.

در لبنان، هنوز تلاش برای برپایی دولت آینده به نتیجه نرسیده است. سعد حریری که کناره گیری او از نخست وزیری در سال گذشته موجب بحران سیاسی جدی شد، و این بحران با وقوع انفجار در بندر بیروت شدت گرفت، برای به دست گرفتن پست نخست وزیری ابراز آمادگی کرده، ولی سرنوشت دولت آینده همچنان مبهم است.