تناقض گویی از جانب رژیم:یک آخوند می گوید که سپاه پاسداران در امور سیاسی دخالت نکند

از یک سو مقامات ارشد حکومت ایران گفته اند  که سپاه باید در امور سیاسی کشور تمام و کمال دخالت کند و از سویی دیگر نماینده ولی‌فقیه  و رییس عقیدتی و سیاسی در سپاه می گوید : در حوزه مسائل سیاسی مصداقی ورود پیدا نمی‌کنیم.

آخوند  حاجی صادقی گفت: سپاه به هیچ عنوان در حوزه مسائل متعارف سیاسی، مصداقی ورود پیدا نمی‌کند، اما بصیرت افزایی سیاسی با هدف ناکام گذاردن توطئه ها و ترفندهای دشمنان را با جدیت دنبال می‌کند.

پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران می گوید:  امروز مرزبندی‌های سیاسی گذشته به هم ریخته است. سپاه و بسیج باید حضور صددرصدی در انتخابات داشته باشند .

با بر سر کار آمدن محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری پیشین رژیم حضور سپاه و بسیج  به صورت علنی در همه امور گسترش یافت تا جایی که علنا اعلام کردند که سپاه و بسیج می توانند در کارهای سیاسی دخالت کنند .  بعد به دخالت در انتخابات پرداختند . بخصوص از دوره آخوند محمد خاتمی ، در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و مجلس بود ، دخالتهای سپاه وسیع شد و از پرده بیرون افتاد . و سپاه پاسداران با استفاده از کلیه رانت های موجود همه  مناصب و مسئولیت های مهم سیاسی – فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی و ورزشی را برای خود در اختیار گرفتند

آخوند احمد علم الهدی امام جماعت مشهد پیشتر گفته بود:   معنای این که بسیج در سیاست دخالت نکند، این است که بسیج سکولار و بی‌دین شود، در صورتی که همه محور بسیج دین، ایمان و اعتقاد به خداست .

هر چند که  خمینی نیز از سواد دینی بالایی برخوردار نبود اما توانسته بود از نظر سیاسی و اجتماعی شرایط یک رهبری کاریزماتیک را برای خود فراهم کند و به همین علت به ورود نظامیان به عرصه سیاست و اقتصاد نیازی نداشت و مخالف دخالت نظامیان( یعنی سپاه) در امور سیاسی بود.

اما علی خامنه ای فاقد همه  اینها بود حتی جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم حاضر نبود وی را به عنوان یکی از مراجع تقلید به مردم معرفی کند.و اینجا بود که   سپاه پاسداران پس از محاصره اجلاس جامعه مدرسین موفق به دریافت گواهی مرجعیت خامنه ای از آنان شد.- خامنه ای نه رهبر انقلاب بود، و نه شخصیتی مانند خمینی را داشت  از این رو ،استفاده از سپاه ، برای یک رهبر غیر دموکراتیک، تنها راه پیش روست.