تنش با آذربایجان: دیپلماسی رژیم شل می کند، ولی علی خامنه ای دوباره بحران را سفت می کند. کدامیک سیاست رژیم است؟

مقامات دیپلماتیک رژیم ایران، امروز لحن حملات خود در رابطه با آذربایجان را به طور ناگهانی عوض کردند و از دوستی و همکاری سخن گفتند و ادعا کردند که همه فعالیت آنان به هدف هشداردهی به اسرائیل بود که از دخالت در اوضاع منطقه  دست بردارد و نخواهد با استفاده از فرصت، نفوذ خود را در همسایگی ایران تقویت کند.

این سخنان احتمالا بوی آشتی با آذربایجان را می دهد، به ویژه آن که امروز به طور ناگهانی اعلام شد که رزمایش پر سروصدای نیروی زمینی، پس از دو روز پایان یافته است. مقامات رژیم نگفتند که این مانور دقیقا در چه نقطه ای برگزار شده و چه برنامه ای داشته است.

ولی احتمال دارد که برخی تصمیم گیرندگان اصلی، به این نتیجه رسیده اند که باید به تنش پایان دهند، زیرا ممکن است کنترل آن را از دست بدهند.

با این همه، علی خامنه ای در سخنان بعدازظهر امروز، دوباره به همان موضوع تندرو و ستیزجویانه پیشین باز گشت و از جمله گفت: «کشورهایی که با توهم تکیه بر دیگران فکر ننی متتذ که می توانند امنیت خود را تامین کنند، سیلی آن را خواهند خورد».

منطقی آن است که ارزیابی شود که منظور خامنه ای در رابطه با آذربایجان، دو کشور پاکستان و ترکیه بوده  که با آن کشور رزمایش مشترکی را با عهنوان “سه برادر” برگازر کردند و حکومت اسلامی ایران را کاملا نادیده گرفتند و آن را برادر خود محسوب نکردند. ولی ظاهرا مقامات رژیم ادعا می کنند که منظورشان اسرائیل بوده است – و این در حالی که اسرائیل در آن مانور شرکت نداشت و تکیه گاه امنیتی برای آذربایجان شیعه، در درجه اول ترکیه و سپس پاکستان است که هر دو کشورهای اهل تسنن می باشند.

علی خامنه ای که در مراسم تحلیف دانشجویان دانشگاه افسری سخن می گفت، از جمله اظهار داشت: «یکی از فاجعه بارترین مصیبت ها برای کشورهای دنیا آن است که ، دیگران در مسائل امنیتی آن ها دخالت کنند».

خامنه ای فراموش کرد که بسیاری از کشورهای دنیا وارد قراردادهای دفاعی با یکدیگر و همچنین برپایی سازمان های نظامی مانند پیمان ناتو می شوند و این یک امر معمول در کشورهای جهان است.

در حالی رهبران رژیم ایران مرتبا از حضور نظامی اسرائیل در آذربایجان سخن می گویند که نقش اسرائیل، فروش تسلیحات پیشرفته نظامی به آذربایجان و خرید نفت از آن کشور بوده و ترکیه و پاکستان هستند که به کمک دفاعی فعال آذربایجان برخاسته اند.

فرمانده یک تیپ نیروی زمینی ارتش روز گذشته (شنبه) تهدید کرد که اگر آذربایجان خواسته های ایران را عملی نکند، نیروهای مسلح ایران ممکن است به آذربایجان حمله کنند و منطقه نخجوان و حتی ناحیه قره باغ علیا را که در قلب آذربایجان و در فاصله چند صد کیلومتری از مرز ایران قرار دارد اشغال کنند.

در حال حاضر معلوم نیست که سیاست غالب در تهران، آن نرمش دیپلماتیک است که از زبان وزیر خارجه بیان شده، و یا سخنان علی خامنه ای که از “سیلی خوردن” کشورهایی سخن می گوید که با دو کشور دور رزمایش مشترک برگزار کردند و حکومت اسلامی ایران و رژیم مسلمان شیعه را نادیده گرفتند.