تنش در روابط ترکیه و ایالات متحده شدیدتر می شود و ثبات اقتصادی اروپا نیز به خطر می افتد

رجب طیب اردوغان در آخرین دیداری که با دونالد ترامپ داشت

بحران روابط بین ترکیه و ایالات متحده شدت می گیرد و اردوغان بر شدت لحن علیه پرزیدنت ترامپ می افزاید و تهدید می کند که از این پس ترور در خاورمیانه افزایش خواهد یافت. ولی از دیدگاه آگاهان امور، آن چه به شدت آسیب می بیند، ثبات اقتصادی در ترکیه است که نماد آشکار آن ادامه سقوط ارزش لیر ترکیه می باشد که در یک سال اخیر چهل درصد دیگر از ارزش خود را از دست داده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که او را سلطان دیکتاتور لقب داده اند، در آخرین سخنان خود، در توضیح افزایش تروریسم، از جمله گفت: ترامپ تحکیم همکاری با گروه های تروریستی را بر ادامه کار با دولت ترکیه ترجیح می دهد. معلوم نیست که اردوغان به کدام گروه تروریستی اشاره می کرد که به ادعای او مورد حمایت ایالات متحده قرار دارد.

به گزارش آگاهان، کشورهای غرب اروپا از بحرانی که در روابط ترکیه با ایالات متحده ایجاد گردیده، بسیار نگران هستند و حتم دارند که این تنش، اقتصاد اروپا را نیز مورد آسیب قرار خواهد داد. دولت های آلمان و ایتالیا جانبداری خود را از دولت ترکیه در برابر ایالات متحده بیان کردند. ولی معلوم نیست که آن ها برای جلوگیری از ادامه سقوط نرخ لیر ترکیه، به چه اقدام عملی می توانند دست بزنند.

اردوعان در آخرین نطق خود در برابر گروه زیادی از مردم گفت: «ما با آنانی که منافع دراز مدت و راهبردی خود با ترکیه را قربانی دفاع از تروریست های می کنند، الوِداع می گوییم»

احتمال دارد که منظور اردوغان از واژه تروریست ها، گروه فتح الله گولِن باشد که به ایالات متحده پناهنده شده و اردوغان خواهان بازگردانیدن او به ترکیه است. رئیس جمهوری ترکیه قاطعانه ادا می کند که گولن رهبری یک کودتای نافرجام را علیه او به عهده داشته است.

اردوغان با بهانه سرکوب کودتایی که بسیاری از آگاهان نسبت به واقعیت آن ابراز تردید می کنند، بیش از یک صد هزار نفر را از کار برکنار کرد و ده ها هزار نفر آن ها را روانه زندان ساخت.

رئیس جمهوری ترکیه، از هنگامی که به قدرت رسیده، به تدریج از ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو دور شده، و سیاست اسلامی در پیش گرفته تا خود را رهبر جدید جهان اسلام معرفی کند.