«تنگاتنگ بودن رقابت انتخاباتی در آمریکا ایجاب می کند که شکایات در مورد شمارش آراء به دقت بررسی شود»

هر اندازه که شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیش می رود و فاصله بین آراء بایدن با ترامپ کمتر می شود، لزوم رسیدگی به شکایات طرفداران پرزیدنت ترامپ اهمیت بیشتری می یابد. آن ها می گویند که موارد بسیاری زیادی از تقلب در شمارش آراء را نه تنها مشاهده کرده اند، بلکه از آن ها عکس و فیلم گرفته اند و قصد دارند آن ها را در دادگاه مطرح سازند.

طرفداران پرزیدنت ترامپ مبالغ کلانی را برای تامین هزینه شکایت به دادگاه های هر ایالت تهیه دیده و قصد دارند به پیکار برای اثبات حقانیت خود ادامه دهند.

حقوقدان رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و مشاور حقوقی پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که در یک مورد، بیش از ۹ هزار نفر افرادی که رای آن ها با پست فرستاده شده، کسانی هستند که چندین سال پیش فوت کرده اند و وجود خارجی ندارند. او در پیام توییتری خود نوشته است که تعداد دقیق این فوت شدگان که او تا کنون به آن ها دست یافته، ۹۲۱۲ تن است. این یکی از اتهامات جدی است که باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.

آگاهان امور ایالات متحده بعید می دانند که این شکایات به دیوان عالی ایالات متحده کشانده شود و امید دارند که در دادگاه های هر ایالت مورد رسیدگی بی طرفانه قرار گیرد و حقیقت از پرده برون افتد.

اهمیت این خواسته در آن است که در برخی ایالت هایی که پیروزی جو بایدن قطعی گردیده، برتری او بر پرزیدنت ترامپ چند هزار رای، و حتی در یک مورد کمتر از پانصد رای بوده است. جمهوریخواهان می گویند که در برخی ایالت ها ممکن است ده ها هزار رای تقلبی شناسایی شود و همه موارد تردید باید به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

آنان یادآوری می کنند که دموکرات ها نیز در انتخابات چهار سال پیش، در مورد شمارش آراء در برخی ایالت ها و استان ها اعتراض داشته اند و این، یک امر بیسابقه نیست. منتها، از آن جا که امسال به علت کوروا، شمار آرای پستی بیش از ده برابر شده، امکان تقلب بسیار افزایش یافته است.

با این همه، برخی سیاستمداران جمهوریخواه توصیه می کنند که پرزیدنت ترامپ رای مردم را بپذیرد و اگر شکست خورده باشد، به آن گردن نهد. از قول پرزیدنت ترامپ نقل شده که او هرگز شکست را قبول نمی کند و قاطعانه باور دارد که پیروزی متعلق به او بوده و دموکرات ها می خواهند آن را بربایند.