تهدید های انتقام جویانه مقامات ایران به ترور فخری زاده 

قالیباف، رئیس مجلس  حکومت در واکنش به ترور فخری زاده گفت: دشمن جنایتکار پشیمان نمی شود مگر با واکنشی قوی که هم در مقابل خطاهای احتمالی آینده دشمن بازدارندگی ایجاد کند و هم بابت این جنایات از آنها انتقام بگیرد.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این باره  گفت: حداقل سیلی ما به آمران این جنایت تروریستی این است که دولت ما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و سازمان انرژی هسته ای، رژیم بازرسی ها اقدامات حداقلی ً را مورد تجدیدنظر قرار دهد و فورا نظیر تعلیق پخش آنلاین دوربین ها، کم کردن یا تعلیق بازرسان و اعمال محدودیت هایی در دسترسی بازرسان به سایت ها و دانشمندان هسته ای ایران را در دستور کار قرار دهد.

او درادامه افزود: من برادری عزیز از سبزپوشان سپاه را از دست دادم. او در مبارزه با ضدانقلاب، در کردستان و حضور جنگ پیشگام بود و در پیشرفت هسته ای و عبور از مرز های دانش فیزیک هسته ای پیشگام بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: رضایی گفت: هیچ دلیلی ندارد هنگامی که آمریکا و اروپا به طور رسمی و عملی از برجام خارج شده اند، دولت و مجلس ما درباره NPT و پروتکل الحاقی و برجام هیچ بررسی مجدد و تجدید نظر نداشته باشد.

رضایی افزود  اینکه اسرائیل  و عربستان قصد دارند از آخرین روز های حیات سیاسی ترامپ در جنگ افروزی استفاده کنند، مانع از مجازات جدی آمران و عاملان  ترور دانشمند برجسته هسته ای ما نخواهد شد.

او گفت:  در دیپلماسی انقلابی ، مجازات متناسب و سیلی بزرگ است و از جنگ جلوگیری می شود، ولی در دیپلماسی سازشکارانه، مجازات و اجرای عدالت کنار تاریخ نشان داده گذاشته می شود که جنگ نشود و غالباً دیپلماسی سازش یا کشور را تسلیم می کند و یا آن را با جنگ مواجه می کند.

موسوی تبریزی دادستان پیشین حکومت که حکم اعدام خیلی از فعالان سیاسی را داده بود نیز در این باره گفته است : ما باید اطلاعات مان قوی باشد؛ رفتارمان قوی باشد؛ محافظت مان از نیروهایمان قوی باشد و این اصلا  اتفاق مناسب و لایق  شأن کشور ما نیست که بعد از ۴۰ سال از عمر رژیم اسلامی  و پس از تجربه اداره موفق در جنگ های نیابتی و تعلیم گروه های ترور در ایران و خارج از کشور و نابودی گروه های ضد رژیم که در نقاط مختلف قصد براندازی داشتند، امروز شاهد باشیم که حفاظت از نیروهای بسیار مهم، قوی و کارکشته کشور، دچار اشکال است.

دادستان کل پیشن حکومت در دوران خمینی گفت: ۹۹ و نیم درصد ارزشی ها و همینطور منتقدان نمی توانند نفوذی باشند، اما در عین حال گفت: یقین بدانید که این ترورها، بدون نفوذی امکان پذیر نیست و گاهی در دنیا هم دیدیم که حتی محافظ هایی که باید کار حفاظت انجام دهند، خودشان ترور می کنند یا به ترورها کمک می کنند