تولیدگاه های ارتش اسرائیل نیز به ساخت ابزار و تجهیزات مورد نیاز مبارزه با کورونا پرداخته اند

ارتش اسرائیل بخشی از توانائی های اجرایی خود را در اختیار مبارزه با ویروس کورونا می گذارد و یکی از تولیدگاه های عمده جنگ افزارهای سنگین خود را به کارگاه تولید لوازم میدل می کند که برای مبارزه با کورونا، مورد نیاز کشور می باشد.

این تولیدگاه، عمدتا برای ساخت تانک های اسرائیلی از نوع مرکاوا، و همچنین تعمیر و بازسازی تانک برپا شده، ولی اکنون ماموریت یافته با دشمنی وارد نبرد شود که قابل دیدن نیست و اطلاعات کافی درباره آن وجود ندارد.

در این کارخانه، انواع خودروهای زرهی مورد نیاز ارتش نیز تولید می شود، ولی از امروز همه رشته های تولیدی آن برای ساخت لوازم مورد نیاز مبارزه با کورنا تغییر می یابد.

کارگاه تولید نشیمنگاه تانک که در مرکز اسرائیل قرار دارد، از چهار روز پیش به محل تولید عینک های ایمنی برای استفاده پزشکان، پرستاران و دیگر دست اندرکاران مبارزه با کورونا تغییر هدف داده است.

در یک کارگاه دانش بنیان ارتش اسرائیل در شهر حیفا در شمال کشور نیز آمبولانس های ساخته می شود که از آلودگی به ویروس کورونا مصون می ماند و برای نقل و انتقال بیماران ضروری می باشد.

چند کارگاه و کارخانه دیگر ارتشی نیز لوازم دیگری را تولید می کنند

همچنین هفته پیش اعلام شد که یک شرکت دانش بنیان اسرائیل به تولید کیت تشخیص کورونا پرداخته و همه نیاز اسرائیل در این زمینه تامین شده است و آن چه اسراییل کم دارد، دستگاه های تنفسی است که ضرورت حیاتی دارد. یکی از عوارض وخیم بیماری، که ممکن است موجب فوت بیمار شود، آسیب رسیدن به دستگاه تنفسی است که پیشرفت آن، موجب مرگ بیمار می شود. اسرائیل همچنان به تلاش برای خرید دستگاه های بیشتر ادامه می دهد، ولی مشکل دیگر آن است که باید افراد بیشتری را برای به کار انداختن این دستگاه ها آموزش داد که ممکن است مدت زمانی به درازا بکشد.