توکلی به قوه قضائیه: «به جای تعقیب کارگران مظلوم هفت تپه، به سراغ خائنان بروید»

احمد توکلی نماینده سابق مجلس و مدیر سازمان مردم نهاد “دیده‌بان شفافیت وعدالت”

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از قوه قضاییه خواست:  به جای کارگران مظلوم هفت ‌تپه، سراغ خائنانی برود که ثروت مردم را به تارج داده‌اند. قوه قضائیه گفته بود که شمار زیادی از این کارگران معترض به نابرابری اجتماعی و نبود امنیت شغلی  به جرم امنیت علیه حکومت بازداشت شده اند.

احمد توکلی نماینده سابق مجلس و مدیر سازمان مردم نهاد “دیده‌بان شفافیت وعدالت”، گفت :  درست است که کارگران هفت‌تپه مجوز تظاهرات و تجمع نداشتند اما “شما کی جواز داده‌اید که مردم به گرفتن جواز امیدوار باشند و به شما رجوع کنند؟ چرا انتظار دارید ظلم تحمل شود؟»

وی افزود:  ۳۰۰۰ کارگر مظلومی که ماه‌های متمادی حقوقشان داده نشده و تحرک مؤثری از مسئولان ذیربط استان و مرکز ندیده اند، چه باید بکنند؟

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای هفت نفر از متهمان پرونده هفت تپه بیش از یک قرن حبس در نظر گرفته است. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، کارگران هفت تپه هستند و پنج نفر بقیه مدافعان حقوق کارگر و گزارشگران نشریه اینترنتی گام. این احکام با شگفتی و اعتراض وسیع در داخل و خارج ایران همراه شد تا آنجا که رئیس قوه قضاییه دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به پرونده را صادر کرد.

وی نوشته : گفته می‌شود برخی از افراد شرکت‌کننده تمایلات کمونیستی داشته‌اند. خب داشته باشند، مگر در قوانین ما اعتقاد به مارکسیسم جرم‌انگاری شده است؟ اگر خدای ناخواسته بحث جاسوسی یا وطن فروشی یا همکاری با گروه های ضد انقلاب مطرح بوده است لااقل متن حکم را منتشر کنید تا مردم بدانند و به ناحق نظام متهم نشود.

توکلی گفت:  مدیریت اقتصادی دولت‌ها در سی‌سال گذشته طوری بوده که در کنار تشدید نابرابری‌ها، فقر و حاشیه‌نشینی ۱۱ میلیون ایرانی، باستی‌هیلزها ساخته می‌شود.آن وقت دلتان می‌خواهد مارکسیسم رشد نکند و اسلام ناب محمدی رشد کند؟ اول بروید سراغ خائنان یقه سفیدی که با به تاراج دادن ارز و طلا و کارخانه‌های ملت خیانت کرده‌اند و دست از کارگران بردارید

توکلی در حالی این سخنان را می گوید که در سال ۶۰ یعنی۳۸ سال پیش  شمارزیادی از جوانان کشور را به اتهام افکار مارکسیستی زندان و اعدام کردند .