تکاوران دریایی اسرائیل به یاری یک کشتی بازرگانی ترک شتافتند و فرد مهاجم را بازداشت کردند

تکاوران دریایی اسرائیل به یاری یک کشتی بازرگانی ترک شتافتند و فرد مهاجم را بازداشت کردند

تکاوران نیروی دریایی اسرائیل به یاری یک کشتی بازرگانی متعلق به ترکیه شتافتند و فردی را که مخفیانه وارد کشتی شده بود، و موجب ایجاد حریق در آن گردید، بازداشت کردند و به ناخدای کشتی تحویل دادند. ناخدا از این اقدام نیروی دریایی اسرائیل سپاسگزاری کرد.

درباره جزئیات این رویداد، رسانه های اسرائیلی نوشتند که دو روز پیش (شنبه) هنگامی که کشتی بازرگانی ترک از فاصله هفت کیلومتری از سواحل اسرائیل می گذشت ناخدا متوجه گردید که فردی در بندر به صورت پنهانی وارد کشتی شده بود. هنگامی که در صدد بازداشت او برآمدند، این فرد موجب بروز آتش سوزی در کشتی شد و آن را به خطر انداخت.

ناخدای کشتی با ماموران ساحلی اسرائیلی تماس گرفت و از آن ها کمک خواست. تکاوران دریایی اسرائیل به این درخواست پاسخ مثبت دادند و با قایق های نظامی به کشتی رسیدند و وارد عرشه آن شدند و با خاموش کردن آتش، فرد متجاوز را نیز بازداشت کردند و او را به ناخدا تحویل دادند.

در پایان این حادثه، کشتی ترک به راه خود ادامه داد.