تکمیل  دیوار مرزی ۸۱ کیلومتری ترکیه با ایران

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه با انتشار تصاویری از دیوار مرزی با ایران اعلام کرد که این پروژه تکمیل شده است.

ترکیه ۵۳۴ کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد، و اعلام کرده که برای جلوگیری از قاچاق، نفوذ نظامی و مهاجرت غیرقانونی، همچنین جلوگیری از نفوذ شبه نظامیان پ‌کاکا از ایران به خاک ترکیه، دیوار مرزی به طول ۱۱۴ کیلومتر احداث می‌کند.

سویلو در ادامه توضیح نداد چرا ساخت این دیوار در شرق استان “آغری”، بجای ۱۱۴ کیلومتری که قبلا گزارش شده بود، در نهایت به ۸۱ کیلومتر کاهش یافته است. حتی در آغاز احداث این دیوار، مقامات ترکیه گفته بودند طول دیوار مرزی با ایران ۱۴۴ کیلومتر خواهد بود.

در همین زمینه  سازمان دولتی انبوه سازى و مسکن ترکیه (توکی) که کار ساخت این دیوار را انجام می‌دهد دی ماه سال ۹۶ اعلام کرده بود ۸۰ کیلومتر از این دیوار احداث شده و معلوم نیست چرا طی سال‌های گذشته تنها یک کیلومتر به طول این دیوار اضافه شده و با این کار، اتمام این پروژه اعلام می‌شود.

پیشتر نیز ترکیه  سال ۲۰۱۸ کار ساخت حدود ۷۶۴ کیلومتر دیوار مرزی با سوریه نیز به اتمام رساند. آنکارا اعلام کرده بود طول این دیوار ۹۱۱ کیلومتر خواهد بود.

راه های زمینی ترکیه یکی از مسیرهای عمده پناهجویان ایرانی است