تیلرسون پس از دیدار با حانسون: کشورهای اروپایی برای تغییر برجام گرایش نشان می دهند

وزیر خارجه بریتانیا پس از دیدار با همتای آمریکایی خود، از این احتمال که اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل می تواند برای پیشبرد روند صلح اسرائیلی – فلسطینی سودمند باشد، استقبال کرد. بوریس جانسون، در پایان گفتگو با رکس تیلرسون، به خبرنگاران گفت که جنین اقدامی می ممکن است پیامدهای سازنده داشته باشد.

جانسون نخستین مقام ارشد یک کشور اروپایی است که اقدام پرزیدنت ترامپ را تا حدودی تائید می کند.

وزیر خارجه ایالات متحده به اروپا رفته است تا به دنبال اظهارات پرزیدنت ترامپ در مورد برجام، کشورهای آن قاره را متقاعد سازد که از سیاست آمریکا در برابر حکومت ایران جانبداری کنند.

تیلرسون روزگذشته (دوشنبه) به طور جداگانه با نخست وزیر بریتانیا و وزیر خارجه آن کشور گفتگو کرد و سپس به خبرنگاران گفت: بریتانیا موافقت کرده است که یک کارگروه تخصصی، برای اصلاح مفاد برجام برپا شود.

تیلر سون به خبرنگاران گفت که پیشرفت هایی در زمینه لزوم اصلاح برجام به دست آمده است. او افزود: «در راستای متقاعد ساختن کشورهای اروپایی در مورد لزوم اصلاح برجام و همچنین برقرار ساختن تحریم های بیشتر علیه حکومت ایران، پیشرفت هایی دیده می شود» و افزوده گفت: رئیس جمهوری ایالات متحده روشن ساخته است که اگر این هدف تامین نشود، آمریکا از برجام بیرون خواهد رفت.