جارد کوشنر: «اگر رهبران فلسطینی شایستگی مدیریت کشور مستقل را ندارند، نباید برپا شود»

مقام ارشد آمریکایی که مسؤول تهیه طرح صلح اسرائیلی – فلسطینی بوده می گوید که اگر فلسطینیان همچنان به سرکشی و تهدیدات خود ادامه دهند و حداقل استانداردها را رعایت نکنند، به عنوان میتی شناخته نخواهند شد که شایسته داشتن یک کشور مستقل هستند. جارد کوشنر، داماد پرزیدنت ترامپ که تهیه و تدوین طرح صلح را به مدت سه سال به عهده داشته، گفت که درچنین صورتی، اسرائیل حق دارد برای آن که امنیت و آینده اش به خطر نیافتد، با برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار خود مخالفت کند.

این سخنان در واکنش به اظهارات خشونت بار و تهدیدهایی بیان می شود که در روزهای اخیر از زبان رهبران فلسطینی شنیده شده است.

از یک سو سازمان هایی چون حماس و جهاد آزادی فلسطین که خواهان نابودی اسرائیل هستند اعلام داشته اند که با کمک حکومت ایران این طرح را ناکام خواهند گذاشت، و از سوی دیگر، محمود عباس در سخنرانی در همایش ویژه اتحادیه عرب گفته است که قصد دارد هرگونه همکاری با اسرائیل و ایالات متحده را متوقف سازد.

جارد کوشنر در اظهارات خود و در واکنش به تهدیدهای فلسطینی گفت: «اگر وضع چنین باشد، حفظ اوضاع کنونی بهتر از آن است که یک حکومت مستقل ولی بی کفایت و ناتوان مستقل فلسطینی برپا گردد.

او گفت که اگر رهبران فلسطینی هنوز به درجه رشد فکری کافی برای هدایت کشور مستقل نرسیده اند، می توان از برپایی آن صرف نظر کرد.

این شدیدترین انتقادی است که یک مقام آمریکایی علیه رفتار خصمانه رهبران فلسطینی در برابر طرح صلح و شخصی پرزیدنت ترامپ بیان می کند.

جناح راست در اسرائیل، با برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل مخالفت می ورزد و این بخش از طرح صلح پرزیدنت ترامپ را رد می کند.

کوشنر هفته پیش به اسرائیل هشدار داد که از اقدامات یک جانبه خودداری ورزد و پیش از هر گامی که بر می دارد، آن را در کمیسیون مشترک با ایالات متحده به بررسی و تصمیم گیری بگذارد.

این مقام ارشد آمریکایی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان، حکومت فلسطینی را متهم ساخت که یک نظام سرکوبگر است و به مردم اجازه آزادی بیان نمی دهد. او به طعنه گفت: «چنین وضعی یک دموکراسی دلچسب نمی تواند باشد».

2 دیدگاه‌

  1. اسرائیل یک کشور مستقل و فلسطین یک کشور مستقل و حماس یک کشور مستقل و ایران یک کشور مستقل و آمریکا یک کشور مستقل ولی آمریکا در خاورمیانه قرار نگرفته است و استقلال حماس و ایران به همدیگر وابسته است و استقلال فلسطین و حماس هم به همدیگر وابسته است و اسرائیل تنها کشور یهودی در سراسر جهان و تاریخ هستی است و استقلال تنها استقلال وابسته است

Comments are closed.