جان بولتون: مهمترین نکته  در فشار حداکثری به رژیم ایران، ایستادن در کنار اپوزیسیون است

جان بولتون در مصاحبه با شبکه خبری  الحدث ،  درباره پیامد خروج ترامپ از توافق اتمی و میزان تأثیر سیاست فشار حداکثری بر رژیم جمهوری اسلامی گفت: ناکامیهای سیاست‌های ترامپ به‌خاطر فشار نیاوردن نبود بلکه به‌خاطر این بود که فشار کافی را وارد نیاورد.

وی افزود: من فکر می‌کنم بسیاری از کشورهای منطقه با این نکته موافق هستند. زیرا رژیم ایران طرح و برنامه‌هایی برای افزایش نفوذش بر مناطقی مثل عراق و ارتباط آن با رژیم سوریه و حزب‌الله در لبنان و کنترل بر منطقه خاورمیانه و سوءاستفاده از حوثیها دارد. اگر با این رژیم به حد مورد نیاز برخورد نکنیم تهدیدی باقی خواهد ماند. لذا باید به آنها فشار بیشتری آورد.

بولتون در ادامه گفت: منظور از فشار حداکثری،  فشار بیشتر اقتصادی و نکته مهمتر ایستادن در کنار اپوزیسیون مردم ایران است.

وی افزود: ما اکنون در داخل ایران مخالفت بیشتری با رژیم را می‌بینیم و اگر چه این موضوع در رسانه‌ها اعلام نمی‌شود ولی همه ما شاهد تظاهرات در سراسر کشور هستیم.