جان بولتون که خود مخالف خروج آمریکا از سوریه است، به اسرائیل و ترکیه می آید تا درباره این موضوع با سران آن ها گفتگو کند

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به زودی از اسرائیل و ترکیه دیدن خواهد کرد

آگاهان سیاسی در واشنگتن گفتند که هدف دیدار مشاور ارشد امنیت ملی آن کشور از اسرائیل و ترکیه، هماهنگ ساختن برنامه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، با سران این دو کشور می باشد. قرار است جان بولتون مشاور امنیت ملی پرزیدنت ترامپ، برنامه سفر خود را در ظرف دو هفته آینده عملی کند.

آگاهان این سفر را بسیار مهم می دانند. زیرا در اسرائیل ابراز نگرانی شده که خروج آمریکاییان ممکن است باعث گستاخی بیشترِ رژیم ایران و دولت روسیه و افزایش دخالت های آن ها در آینده سوریه شود.

جان بولتون که در گذشته سفیر ایالات متحده در سازمان ملل بوده، همیشه سیاست قاطعی را علیه حکومت ایران در منطقه دنبال کرده است.

هماهنگ سازی خروج سربازان آمریکایی، با دولت ترکیه نیز برای دولت آمریکا بسیار مهم است. زیرا پرزیدنت ترامپ گفته است که انتظار دارد ارتش ترکیه، جای خالی سربازان آمریکایی را در ادامه نبرد با داعش پر کند.

آگاهان می گویند که شخص جان بولتون، در شمار افرادی بود که با بیرون رفتن سربازان آمریکایی از سوریه مخالفت می ورزید. ولی اکنون، در راستای اجرای سیاست پرزیدنت ترامپ، خواهد کوشید پیامدهای منفی اجرای این دستور را به حداقل برساند.

بولتون از مخالفان سرسخت حکومت اسلامی ایران است و بارها گفته است تا هنگامی که افراد سپاه قدس و نیروهای دیگر وابسته به رژیم ایران در سوریه حضور دارند، ایالات متحده نباید آن کشور را ترک گوید.