جان حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد در خطر است 

سازمان حقوق بشری هەنگاوخبرداد : حیدر قربانی زندانی سیاسی کُرد کە بە تازگی حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور تایید شدە است، ممنوع‌الملاقات شد.

هه نگاو نوشت:  خانوادە حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام از شهر کامیاران بە سنندج رفتەاند تا با وی ملاقات کنند، اما مسئولین زندان اجازە ملاقات را بە آنها و اعلام کرده اند که  بە دلیل بازتاب خبر تایید حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور، تا اطلاع ثانوی ممنوع الملاقات خواهد بود.

هه نگاو نوشته است:  حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی اهل کامیاران از سوی شعبە ٢٧ دیوان عالی کشور تایید و این حکم بە وکلای وی ابلاغ و آنها نیز این حکم را بە خانوادەاش اعلام کردەاند.

حیدر قربانی  سال گذشتە بە اتهام ”بغی” و “همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” بە اعدام محکوم شدە و این حکم در تاریخ ٨ بهمن ٩٨ (٢٨ ژانویە ٢٠٢٠) در زندان مرکزی سنندج رسما بە وی ابلاغ گردید.

هه نگاو در ادامه نوشته است: نادر ضیای‌فر، زندانی سیاسی اهل اشنویە کە در حین اعتراضات آبان‌ماه سال گذشتە بازداشت و بە تحمل حبس محکوم شدە بود، جهت سپری نمودن باقیماندە دوران محکومیت از زندان اشنویە بە زندان نقدە منتقل شدە است

نادر ضیایی‌فر  بە اتهام ”عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران“ بە تحمل ۴ سال حبس محکوم شدە بود.

در ادامه این گزارش آمده است که  طی روزهای گذشتە دست‌کم سە کولبر در مرزهای کُردستان در حین کولبری با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای مرزبانی زخمی شدەاند.

سازمان حقوق بشری هەنگاو، نوشته است:   نیروهای سپاه پاسداران  در ارتفاعات مرزی نوسود واقع در استان کرمانشاه بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر اهل ثلاث باباجانی با هویت ”جعفر رمضانی“ ۵٠ سالە بە شدت زخمی شدە است.

هم چنین  دو  کولبر اهل پیرانشهر و چالدران نیز در حین کولبری در ارتفاعات مرزی قندیل با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران از ناحیە پا بە شدت زخمی و جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە اند..