جبهه حزبی جدید اسرائیل با نام “آبی و سفید” از کشور مستقل فلسطینی سخنی نمی گوید، ولی خواهان جدایی است

جبهه حزبی جدید اسرائیل با نام “آبی و سفید” از کشور مستقل فلسطینی سخنی نمی گوید، ولی خواهان جدایی است

امروز درست یک ماه مانده به موعد برگزاری انتخابات عمومی در اسرائیل باقی مانده و همه احزابی که برای ورود به پارلمان نامزد شده اند، جبهه حزبی موسوم به “آبی و سفید” که نشان پرچم ملی اسرائیل است، بالاخره منشور سیاسی خود را انتشار داد و از آن به تشریح سیاست های داخلی و بین المللی خود پرداخت و از جمله توصیه کرد که اگر اسرائیل نتواند در مذاکرات صلح با فلسطینی ها به توافق برسد، باید با دست زدن به اقدامات یک جانبه، خود را از فلسطینی ها در کرانه باختری جدا سازد.

رهبران جبهه حزبی آبی و سفید، تا کنون ماهیت سیاست های داخلی و خارجی خود را انتشار نداده بودند.

به باور برخی تحلیلگران، علت این امر آن است که سران این جبهه هنوز نتوانسته بودند پیرامون مسائل مختلف کشوری، با هم کنار آیند.

به گفته کارشناسان، در حالی که بنی گانتس رهبر تشکیلات حزبی فردی میانه رو محسوب می شود، ژنرال موشه یعلون، هم حزبی او، که پیشتر وزیر دفاع و همچنین فرمانده کل ستاد کل ارتش بوده، بر این باور است که امتیازی نباید به فلسطینیان داده شود، زیرا آنان برای رسیدن به صلح با اسرائیل، آمادگی ذهنی ندارند و هر گذشت اسرائیل را نشان ضعف این کشور تلقی می کنند و اشتهای آنها بیشتر می شود.

در روزهای اخیر بسیاری از مردم اسرائیل می گویند که در تصمیم گیری سیاسی دچار سردرگمی هستند، زیرا از یک سو مایل به تغییر دولت نتانیاهو هستند و همزمان بیم دارند که سه ژنرال و یک سیاستمدار جوان که جبهه حزبی آبی و سفید را برپا کرده اند، نتوانند به اجرای سیاست هایی بپردازند که مورد قبول هر چهار رهبر آن قرار گیرد.

در ادامه بیانیه این جبهه حزبی آمده است که باید آبادی‌های پراکنده اسرائیلی را که در کرانه باختری برپا شده، برچید و ساکنان آن را به آبادی هایی منتقل کرد که در کنار مرز اسرائیل قرار دارد و می توان آن را رسما به خاک کشور ضمیمه کرد.

حدود دوازده سال پیش، اسرائیل در چارچوب مذاکرات صلح با فلسطینیان، از جمله ابراز آمادگی کرده بود که بابت ادامه موجودیت این آبادی هایِ کنار مرز، مساحت مشابهی از خاک خود را به فلسطینی ها بدهد. ولی این ابراز آمادگی اسرائیل نیز به پاسخ منفی حکومت خودگردان فلسطینی روبرو گردید.