جدل در اسرائیل بر سر ادامه تظاهرات ضد دولتی، بسته بودن کسب و کار، و محدودیت های دیگر ناشی از کورونا

در تلاش برای پایین آوردن ابعاد شیوع کورونا در اسرائیل، هیات دولت رعایت “وضع اضطراری” در کشور را برای یک هفته دیگر تمدید کرد. به موجب این وضع محدودیت ها در رفت و آمد عمومی ادامه خواهد یافت و بسیاری از فعالیت های بازرگانی همچنان متوقف خواهد بود و بسیاری از رشته های کسب بسته خواهد ماند. در روزهای اخیر از شتاب شیوع کورونا کاسته شده، ولی هنوز در ابعادی نگران کننده می باشد.

دست اندرکاران برخی رشته های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، گردشگری و رشته های دیگر، همچنان به دولت اعتراض می کنند که باید از دامنه این محدودیت ها بکاهد و به آن ها امکان دهد فعالیت خود را در ابعاد محدود و با رعایت پروتکل کورونا از سر بگیرند. ولی بنیامین نتانیاهو اصرار دارد که این محدودیت ها همچنان ادامه یابد.

یکی از مهمترین شهرهای آسیب دیده در این زمینه، بندر ایلات است که مهمترین مرکز گردشگری اسرائیل محسوب می شود و اشتغال بخش اعظم ساکنان در امور گردشگری و هتلداری می باشد. مقامات ایلات می گویند که در شهر آن ها موارد ابتلا به کورونا بسیار کم بوده و لازم است دولت اجازه دهد گردشگری، به ویژه ورود جهانگردان خارجی به ایلات از سر گرفته شود.

رهبران مذهبی نیز همچنان اصرار دارند که از دامنه محدودیت های اجتماعی در مراکز نمازگزاری، به ویژه در این ایام عید سوکوت (عید سایبان ها) کاسته شود. یک مقام مذهبی به خبرنگاران گفت که اگر در آئین های یوم کیپور، روزۀ بزرگ یهودیان کنیساها بسته می شد، باورمندان متعصب مذهبی دست به شورش می بردند.

یکی از امور مهمی که در رابطه با کورونا، در این روزها مورد بحث و جدل در اسرائیل قرار دارد، محدودیت حق برگزاری تظاهرات سیاسی می باشد. اکنون چندین ماه است که گروه های بزرگی از شهروندان در تظاهرات همگانی شرکت جسته و کناره گیری بنیامین نتانیاهو را خواستار هستند. در هفته های اخیر تلاش هایی برای محدود ساختن این تظاهرات انجام گرفته و حتی پلیس اسرائیل متهم گردیده که علیه تظاهرکنندگان خشونت عمل به کار برده است.

ولی پلیس و برخی از مقامات سیاسی و بهداشتی اسرائیل این اتهامات را رد کرده و تلاش نتانیاهو را برای محدود کردن تظاهرات، اقدامی در جهت سلامت شهروندان می دانند و می گویند گردهم آمدن صدها نفر، که بسیاری از آن ها ماسک بر دهان و بینی نیاویخته اند و عدم رعایت فاصله اجتماعی، یکی از عوامل شتاب بخشیدن به کورونا می باشد. مذهبیون هم می گویند: چگونه است که همایش چند صد نفره معترضین سیاسی مجاز است، ولی حضور در کنیسا به هدف انجام نیایش ممنوع می باشد.

در روزهای اخیر فاش شده که چند تن از مقامات ارشد حکومتی، و از جمله یک بانو که وزارت رفاه را به عهده دارد، و رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) برخی محدودیت های کورونا را رعایت نکرده اند. مردم در اعتراض گفته اند که اگر سران کشور رعایت نمی کنند، چگونه به خود حق می دهند بر مردم فشار آوردند.