جشنواره گزینش بهترین ترانه سال، با شرکت ۴۱ کشور، با شکوه بسیار در تل آویو به پایان رسید

جشنواره گزینش بهترین ترانه سال، با شرکت ۴۱ کشور، با شکوه بسیار در تل آویو به پایان رسید

مسابقه بین المللی برای گزینش بهترین ترانه اروپا، موسوم به یوروویژن، شب گذشته با شکوه بسیار در تل آویو پایتخت فرهنگی و هنری اسرائیل به پایان رسید. هنرمندان چهل و یک کشور جهان در این جشنواره سالیانه شرکت کرده بودند که حدود پانزده کشور غیر اروپایی و از جمله استرالیا و اسرائیل نیز در آن شرکت داشتند.

امسال یک ترانه هلندی برنده اعلام گردید و خواننده اسرائیلی در ردیف بیست و سوم قرار گرفت. ترانه اسرائیلی سال گذشته بهترین آهنگ سال شناخته شده بود و از این رو، جشنواره امسال در تل آویو برگزار گردید.

علاوه بر هنرمندان بیست و شش کشوری که ترانه آن ها به مرحله نهایی رسیده بودند، در فواصل بین برنامه ها، هنرمندان اسرائیلی که در این مسابقه شرکت نداشتند و همچنین مادونا که او را ملکه موسیقی پاپ در دنیا لقب داده اند، به هنرنمایی پرداختند. گفته می شود که حدود دویست میلیون نفر در سراسر دنیا تماشاچی این برنامه بودند که بیش از سه ساعت ادامه داشت.

برگزاری یوروویژن، با اعتراض های سیاسی و دینی نیز روبرو بود. بیش از یک هزار نفر از افراد یک گروه مذهبی یهودی که تعصب گرا محسوب می شوند، در اورشلیم به تظاهرات پرداختند و به آن چه که “هرزگی و ولنگ و واری زنان خواننده” نامیدند به اعتراض پرداختند.

پلیس اسرائیل کوشید این افراد را از خشونت باز دارد و آن ها پس از ساعتی متفرق شدند. آن ها شعار می دادند که اسرائیل یک سرزمین مقدس است که باید از این گونه فحشا و استبذال به دور باشد.

در جریان برگزاری خود مسابقات نیز، تیم هنرمندان ایسلند، به عنوان حمایت از ترور فلسطینی علیه اسرائیل، پرچم فلسطین را به دست گرفتند و آن را در برابر دوربین های بین المللی به تکان درآوردند.

طبق قوانین یوروویژن، آمیختن این رویداد هنری بین المللی با مسائل سیاسی و جدال های بین گروه ها و افراد ممنوع است و ممکن است ایسلند از شرکت در مسابقات سال آینده محروم شود.

همچنین، دو تن ار رقصندگان گروهی که مدونا را در اجرای برنامه هنری خود همراهی می کردند، پرچم فلسطین را به دست گرفتند. مدونا چند سال پیش اعلام کرده بود که به مکتب عرفانی دین یهود به نام کبالا پیوسته و خود را نوعی یهودی می داند و نام خود را “استر” گذاشته بود. معلوم نیست که آیا او از قصد رقصندگان خود اطلاع داشته است یا نه.

تیم ایسلند از پیش گفته بود که قصد این اعتراض سیاسی را دارد. ولی رفتار دو تن از رقصندگان گروه مدونا موجب شگفتی شد.

در جریان این مسابقات، هنرنمایی یک گروه از معلولین اسرائیلی در روی صحنه هیجان زیادی برانگیخت و تلویزیون های چندین کشور جهان از این افراد که خواننده اصلی آن یک بانوی نابینا می باشد،  دعوت کردند در کشورهای آن ها هنرنمایی کنند.

در مجموع، دست اندرکاران یوروویژن در اسرائیل و به ویژه سازمان رادیو و تلویزیون ملی اسرائیل که برگزار کننده این مسابقات بودند، از این دستاورد فنی و هنری ابراز خرسندی کردند و دیگران نیز گفتند که شهر تل آویو یک بار دیگر روی نقشه گردشگری جهان قرار گرفته است.

امسال یک ترانه هلندی برنده اعلام گردید و خواننده اسرائیلی در ردیف بیست و سوم قرار گرفت. ترانه اسرائیلی سال گذشته بهترین آهنگ سال شناخته شده بود و از این رو، جشنواره امسال در تل آویو برگزار گردید