جلسه دادگاه عالی آمریکا در مورد صلاحیت ترامپ برای شرکت در انتخابات:مناظره بیژن کیان و آرش آرامش