جلسه مشترک ارتش اسراییل با یک بازمانده هولوکاست:ما اجازه نخواهیم داد جنایتی دیگر تکرار شود