جلوگیری از ورود افراد سازمان های ضد اسرائیلی و حامی ترور فلسطینی

اسرائیل از ورود تلاشگران خارجی که از سازمان های ضد اسرائیلی و حامی ترور فلسطینی طرفداری می کنند جلوگیری می کند.

در اورشلیم اعلام شد که اخیرا فهرستی از سازمان های بین المللی ضد اسرائیلی تهیه شده که اعضای آن حق ورود به اسرائیل را ندارند.

بیست سازمان در فهرست سیاه قرار گرفته اند که یکی از آن ها نام افسران و امیران ارتش اسرائیل را به عنوان “جنایتکاران جنگی” انتشار می دهد و از مراجع بین المللی خواستار می شود آنان را مورد پیگیرد و حتی بازداشت و مجازات قرار دهند. اکثر اتهاماتی که به این افسران وارد می آید ساختگی و دروغ است.

حقوقدانان می گویند که این اقدام اسرائیل یک امر مشروع است که از ورود کسانی که به عملیات ضد اسرائیلی دست می زنند و ترور فلسطینی علیه اسرائیلیان را نادیده می گیرند، جلوگیری کند.

اسرائیل بر این باور است که این گونه افراد، با نادیده گرفتن عملیات آدم کشی فلسطینی‌ها، و مخالفت با اقدامات دفاعی اسرائیل، عملا امنیت این کشور را به خطر می اندازند.

یکی از سازمان‌هایی که در فهرست سیاه قرار گرفته، بی دی اِس نامیده می شود که هدف علنی آن پیشبرد تحریم های گوناگون علیه اسرائیل است. این سازمان که توسط فلسطینیان برپا شده و گروه هایی از افراد اروپایی و غربی را با خود همراه ساخته، می کوشد کشورها و سازمان های ممالک مختلف را به تحریم اسرائیل، در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و مبادلات فرهنگی و دانشگاهی تشویق کند.