جمهوریخواهان در ایالت آلاباما خواهان برکناری بانوی مسلمان و ضد اسرائیلی عضو مجلس نمایندگان هستند

جمهوریخواهان در کنگره ایالات متحده خواهان آن هستند که یکی از دو عضو مسلمان زن در مجلس نمایندگان برکنار شود. سخن از بان الهام عمر است که از تبار سومالیایی می باشد و علنا از اقدامات شدید علیه اسرائیل جانبداری می کند و حمایت خود را از گروه های که خواهان تحریم اسرائیل و مبارزه قاطعانه با این کشور هستند، اعلام داشته است.

بانوی دوم، رشیده طلایب نام دارد که با تبار فلسطینی خود، اسرائیل را آشکارا غاصب می داند و این سرزمین را متعلق به فلسطینیان قلمداد می کند.

نمایندگان حزب جمهوریخواه از ایالت آلاباما کنگره را فراخوانده اند که به جانبداری از برکناری خانم الهام عمر رای بدهند زیرا به گفته آنان، خانم عمر بارهای اظهارات ضد اسرائیلی بر زبان رانده و طرفدار تحریم این کشور است.

دبیرخانه حزب جمهوریخواه در ایالت آلاباما، تصمیمی را در نشست آن نهاد از تصویب گذرانده که به موجب آن، جمهوریخواهان باید به رشته اقدامات قانونی دست بزنند که هدف از آن تلاش برای برکناری الهام عمر باشد. در این تصمیم گفته شده که این بانوی سومالیایی تبار، در سخنان خود، از معنویات ملت آمریکا دور شده و وطن پرستی او مورد تردید است.

خانم عمر در واکنش به این تصمیم در توییتر خود نوشت که از جانب مردم و با فاصله ۷۸ درصد در مقایسه با رقیب خود، به عضویت در کنگره راه یافته است. او می نویسد که اهالی یکی از استان های ایالت مینِسوتا به او رای داده اند و نه اعضای حزب جمهوریخواه که اکنون خواهان برکناری وی می باشند.