جمهوری ارمنستان که با رژیم ایران مناسبات دوستانه دارد، در اسرائیل سفارتخانه رسمی برپا کرد

دولت ارمنستان رسما اعلام کرد که سفارتخانه خود در اسرائیل را برپا کرده و آن را گامی دیگر در راه توسعه مناسبات با اسرائیل می داند و انتظار دارد که به دنبال این اقدام، همکاری ها در همه زمینه های علمی و تکنولوژی و اقتصادی و بازرگانی گسترش یابد.

نخستین سفیر ارمنستان در اسرائیل، آرمِن سَماتیان در آیینی که برگزار شد، از جمله گفت: جمهوری ارمنستان نخستین سفارتخانه خود در اسرائیل را همزمان با رُش هَشانا یعنی نوروز یهودیان می گشاید و این می توان مژده ای خوبی و نشانی از خرسندی و دوستی باشد. وی در این فرصت سال نو را به مردم اسرائیل و یهودیان سراسر جهان شادباش گفت.

مقام ارشد وزارت خارجه اسرائیل مستحاک کرمل کاگان که در این آئین حضور داشت، تصمیم جمهوری ارمنستان برای گشایش سفارتخانه در اسرائیل را ستود و آن را گامی در راه گسترش مناسبات در راستای منافع دو کشور و اقدامی در راستای صلح و برادری و دوستی دانست.

ارمنستان در زمانی تصمیم به گشایش سفارتخانه در اسرائیل گرفته که امیرنشین های عرب حوزه خلیج فارس نیز به دوستی با اسرائیل گرایش نشان می دهند و امارات و بحرین در راه برپایی سفارتخانه رسمی در اسرائیل هستند.

مناسبات دیپلماتیک بین اسرائیل و جمهوری ارمنستان از حدود ۲۷ سال پیش برقرار گردید، ولی یک سفیر غیر مقیم، رسیدگی به امور ارمنستان در اسرائیل را به عهده داشت و اکنون با برپایی سفارتخانه، ارمنستان می تواند همکاری بیشتری را اسرائیل برقرار سازد.

جمهوری ارمنستان از دیرباز، با حکومت اسلامی ایران مناسبات دوستانه ای داشته است. رژیم ایران هنگام نبرد بین آذربایجان و ارمنستان بر سر ناحیه ای به نام قره باغ علیا، به ارتش ارمنستان علیه کشور مسلمان آذربایجان یاری رساند و به آن اسلحه فروخت.

جمهوری آذربایجان نیز با اسرائیل مناسبات بسیار دوستانه ای دارد و به اسرائیل نفت می فروشد و از این کشور انواع کالا و صنایع پیشرفته و اسلحه خریداری می کند.