“جمهوری اسلامی”: از نقش روسیه و ترکیه برای انزوای ایران غافل نباشید. “آفتاب یزد”: سیاست های رژیم موجب افزایش انزوای منطقه ای

در همان حال که رسانه های حکومتی در تهران و همچنین فرماندهان سپاه پاسداران و شخصیت های سیاسی رژیم، آذربایجان را با این اتهام واهی مورد حمله قرار می دهند که با اسرائیل روابط ویژه دارد، و می کوشند بحران سیاسی و دیپلماتیک کنونی را به دروغ، به نقش اسرائیل در منطقه نسبت دهند، روزنامه جمهوری اسلامی که در نقش انتقادی از حکومت عمل می کند، امروز (شنبه) پرسید که چرا در این نزاع با آذربایجان، سران حکومت ایران و رسانه های وابسته به آن، به نقش دولت روسیه و ترکیه در این جریانات اشاره ای نمی کنند.

این رسانه ها در تبلیغات خود کوشیده اند که اسرائیل را مقصر نشان دهند، در حالی که این کشور، نقشی در رویدادهای اخیر ایفا نکرده است.

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت امروز خود این ارزیابی را مطرح کرده که آنچه که در مرزهای ایران با آذربایجان می گذرد، به روابط پشت پردۀ روسیه با ترکیه ارتباط دارد. روزنامه جمهوری اسلامی به این ادعای رژیم که نقش عمده توسط اسرائیل باز می شود، کوچکترین اشاره ای نکرده است.

نویسنده این یادداشت بر این گمان است که روسیه و ترکیه هستند که می خواهند ایران را از راه مبادلاتی با ارمنستان محروم سازند.

جمهوری اسلامی در لفافه نوشت که در واقعی تمام این بلاها از جانب روسیه بر سر ایران فرود می آید. همان کشوری که ظاهرا با رژیم ایران لاف دوستی می زند، ولی در پشت پرده با ایران ستیز می کند.

روزنامه “آفتاب یزد” نیز در شماره امروز خود می نویسد که سکوت دولت روسیه در برابر بحران مرزی بین ایران و آذربایجان، “آزار دهنده”  است.

یک کارشناس امور منطقه به نام علی بیگدلی گفت که آن چه در مرزهای ایران و آذربایجان می گذرد، در واقع توطئه مشترک روسیه و ترکیه است که می خواهند رژیم ایران را از معادلات سیاسی و جغرافیایی منطقه ای کاملا حذف کنند.

علی بیگدلی در سخنان خود یادآوری کرد که رژیم ایران با نشان دادن خصومت و ستیز آشتی ناپذیر با کشورهای غربی، به وضع کنونی دچار شده و اگر امور بخواهد همین سیاست ستیزه جویی و جنگ طلبی با کشور همسایه، یعنی آذربایجان را دنبال کند، بازنده جریانات خواهد بود.