جمهوری چک برخی امور دیپلماتیک خود را به اورشلیم منتقل می سازد

دیدار نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری چک – عکس آرشیو

جمهوری چک اعلام کرد که قصد دارد سفارتخانه آن کشور در اسرائیل را به اورشلیم منتقل سازد. ولی این اقدام بزودی عملی نخواهد شد و انتقال سفارتخانه به صورت تدریجی خواهد بود.

پارلمنان جمهوری چک چندی پیش قطعنامه ای را برای انتقال سفارتخانه به تصویب رساند، ولی رئیس جمهوری چک اعلام کرد که به دنبال تعهدات کشورش به اتحادیه اروپا این اقدام به زودی صورت نخواهد گرفت.

جمهوری چک اعلام کرد که در حال حاضر یک کنسولگری در اورشلیم می گشاید و یک سرکنسول تعیین می کند و همچنین کانون فرهنگی چک در اسرائیل را از تل آویو به اورشلیم منتقل می سازد.

رئیس جمهوری چک اعلام داشت که حتی پس از انتقال سفارتخانه، دولت پراگ همچنان به سیاست اتحادیه اروپا وفادار خواهد ماند و شرق اورشلیم را پایتخت کشور فلسطینی خواهد دانست.

معاون وزیر خارجه اسرائیل، خانم تیسپی خوتووِلی در روزهای اخیر ار پراگ دیدن کرد، ولی از قرائن چنین بر می آید که نتوانسته است سران چک را در مورد انتقال سریع و یکپارچه سفارتخانه به اورشلیم، متقاعد سازد.

با این همه، رئیس جمهوری چک در این هفته ضیافت باشکوهی به افتخار هفتادمین سالگرد استقلال دوباره اسرائیل در کاخ ریاست جمهوری برگزار کرد و در پایان نطق خود، به زبان عبری گفت: «سال آینده در اورشلیم».