جنایت سربازگیری کودکان در یمن ، موجب کشته شدن ۱۴۰۰  کودک در جبهه‌های نبرد شبه نظامیان حوثی شده است 

یک سازمان حقوقی یمن از کشته شدن صدها کودک زیر پانزده سال ،خبر داد که شبه نظامیان حوثی وابسته به حکومت ایران، از آن‌ها در جبهه‌های نبرد علیه ارتش ملی یمن به کار گرفته‌اند.

این نهاد حقوق بشری نوشته است: شبه نظامیان حوثی وابسته به حکومت ایران بیش از ۳۰ هزار کودک را برای مشارکت داوطلبانه در جنگ بسیج کردند.

هدی الصراری، رئیس سازمان دفاع از حقوق و آزادی‌ها در یمن در این باره تاکید کرد که تنها در سال گذشته ۱۴۰۰ کودک در سنین ۱۰ تا ۱۵ سال در جبهه‌های نبرد شبه نظامیان حوثی کشته شدند. ‎

الصراری،افزود:  شبه نظامیان حوثی بیش ۳۰ هزار کودک را برای مشارکت داوطلبانه و ۱۰ هزار تن را به صورت اجباری برای شرکت در عملیات رزمی مستقیم یا غیر مستقیم سربازگیری کرده‌اند.

وی با انتشار یادداشتی با عنوان « جنایت سربازگیری کودکان در یمن» در جریان اولین همایش حقوق بشر در مارب نوشته است  که بر اساس قوانین بشری جهانی، سربازگیری و استفاده از کودکان از سوی گروه‌های مسلح یا نیروهای مسلح، ممنوع است.

الصراری در نوشتار خود آورده است که شبه نظامیان حوثی با شستشوی مغزی این کودکان از طریق ایجاد تغییر در روش‌های آموزشی بر مبنای فرقه‌ای و ایدئولوژیک، نسلی کامل را در فضایی از تنفر ورزی و کینه‌جویی پرورش می‌دهند.

وی  تاکید کرد که شبه نظامیان حوثی از کودتای سپتامبر ۲۰۱۴، مبادرت به استفاده از کودکان و وارد ساختن آن‌ها به اشکال گوناگون در عملیات جنگی در مناطق زیر نفوذ خود کردند که منجر به کشته و زخمی شدن صدها کودک شده است.

رئیس سازمان دفاع از حقوق و آزادی‌ها در یمن افزود که شبه نظامیان حوثی در برابر دیدگان جهانیان اقدام به سربازگیری از کودکان کرده و کمپین‌های اجباری و داوطلبانه را در مناطق زیر کنترل خود با استفاده از بازوها و دستگاه‌های امنیتی و قبیله‌ای و ناظران به راه انداخته‌اند.

وی تاکید کرد که شبه نظامیان حوثی، ناظران خویش را مامور کشاندن کودکان به مراکز و اردوگاه‌هایی کرده که در مناطق دورافتاده و روستاها و فرمانداری‌ها افتتاح کرده‌اند که تعدادشان به ۵۲ اردوگاه می‌رسد و صدها کودک و نوجوان در آن‌ها آموزش می‌بینند.