جنگنده ها، بالگرد ها و جنگ افرازهای باقیمانده آمریکایی در افغانستان، طالبان را به یک ارتش قدرتمند منطقه ای مبدل می کند

مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با برپایی یک کمیسیون تحقیق، برای بررسی پیامدهای دو دهه حضور آمریکا در افغانستان،  از جمله قصد دارد به این پرسش بپردازد که ایالات متحده در جریان عقب نشین و خروج از افغانستان چه جنگ افزارهایی را در آن سرزمین به جا گذاشته و ارزش آن به چه مبلغی می رسد.

از مجموعۀ گزارش های تایید نشده در این منیه انتشار یافته، شمار جنگنده ها، بالگرد ها و خودروهای زرهی و وسایل دیگری که ساخت آمریکاست و در افغانستان به دست طالبان افتاده، در حدی است که از شمار جنگ افزارها دو یا سه کشور عضو پیمان ناتو هم بیشتر است.

در یک ارزیابی آمده است که بهای این جنگ افزارها بر بیش از هشتاد میلیارد دلار بالغ می شود.

البته شماری از جنگنده های آمریکایی به موقع از افغانستان بیرون آورده شد و در یک کشور همسایه که نامش برده نشده انتقال یافت. ولی آن چه باقی مانده به طالبان امکان می دهد یک ارتش نیرومند برپا سازند.

اکنون پرسش آن است که آیا ایالات متحده حاضر خواهد شد در یک یا چند حمله هوایی غافلگیرکننده، همه این جنگ افزارها را نابود کند؟ آیا این کار شدنی است و آیا به سود منافع آمریکا خواهد بود و یا اوضاع را برای آن کشور بحرانی تر خواهد ساخت؟

کمیسیونی که قرار است از جانب مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا برپا شود، قطعا به این موضوع نیز خواهد پرداخت – زیرا باقی ماندن این همه جنگ افزار، شکست و سرافکندگی ایالات متحده در عقب نشینی از افغانستان را دو چندان می کند.

پایگاه های نظامی اصلی ارتش آمریکا در شهرهایی مانند کابل، مزارشریف، هرات و قندهار قرار داشت که همگی آنها به دست طالبان افتاده است.

با آن که هنوز مشخص نیست که ارتش ایالات متحده چند فروند جنگنده، بالگرد، پهپاد و موشک و تجهیزات نظامی دیگر در افغانستان بجای گذاشته، یک مقام آمریکایی نامش برده نشده، ارزیابی می کند که بین چهل تا پنجاه فروند پرنده های نظامی آمریکایی از افغانستان به ازبکستان انتقال یافته است. ولی مشخص نیست که چه تعداد هواپیمای جنگی و بالگرد هنوز در افغانستان باقی مانده است.

ارزیابی شده که شمار خودروهای زرهی و نظامی که ارتش آمریکا بجا گذاشته، همراه با تجهیزات دیگر، بر ۸۰۰ هزار دستگاه و واحد بالغ می شود. همچنین ارزیابی شده که شمار جنگنده های

باقی مانده در افغانستان بیش از شصت فروند می باشد که می تواند به ارتش افغانستان، اگر دانش نگهداری و پرواز آن ها را داشته باشد، قدرت زیادی ببخشد. همچنین گفته شده که بیش از یکصد فروند بالگرد نظامی آمریکایی نیز در آن فرودگاه های نظامی باقی مانده است که طالبان توانستند یک فروند آن را به پرواز درآورند و به قدرت خود افتخار کنند.

این ها همه بخشی از مطالبی است که انتظار می رود کمیسیون ویژه مجلس نمایندگان آمریکا، پس از آغاز کار خود، به آن ها رسیدگی کند.

تردیدی نیست که نمونه هایی از این جنگ افزارها به روسیه و چین انتقال خواهد یافت تا از طریق مهندسی معکوس، بتوانند به تکنولوژی ساخت آن ها دست یابند و این نیز برای ارتش آمریکا خطرات امنیتی دارد.