جنگ جاسوسی، اطلاعاتی و سایبری بین ایران و اسرائیل با شدت تمام ادامه دارد

گُنِن سُگِو، پرشکی که وزیر شد، به قاجاق مواد مخدر دست زد و سپس به جاسوسی برای رژیم ایران روی آورد

رسانه های حکومت اسلامی ایران بالاخره سکوت خود را شکستند و با تاخیر حدود دو روز خبر بازداشت وزیر پیشین کابینه اسرائیل به اتهام جاسوسی برای رژیم ایران را انتشار دادند. ولی این بار نیز گزارش ها به طور کامل از قول رسانه های بین المللی و به ویژه رسانه های اسرائیلی بود و هیچگونه ارزیابی و یا اظهار نظری از قول مقامات حکومت ایران و یا تحلیگران آن کشور انتشار نیافت.

در اسرائیل این موضوع همچنان به صورت گسترده در رسانه های همگانی مطرح می باشد و هربار جزئیات بیشتری در این باره انتشار می یابد.

تحلیگران اسرائیلی گفتند: از آن جا که حکومت اسلامی ایران خود را دشمن اسرائیل معرفی می کند و از جنگ علیه این کشور به هدف نابودی آن سخن می گوید، بسیار بدیهی است که اسرائیل بیشترین توان اطلاعاتی خود را به مسائل مربوط ره ایران متمرکز می سازد. متقابلا، رژیم ایران نیز برای گردآوری اطلاعات درباره اسرائیل به تلاش زیاد دست زده و امکانات گسترده ای را به این کار اختصاص داده که نمی توان میزان موفقیت آن را ارزیابی کرد.

آگاهان می گویند که بسیج کردن یک وزیر پیشین اسرائیلی، آن هم وزیر انرژی که از منابع حساس تامین نفت و گاز برای اسرائیل آگاهی داشته، گرچه از نظر فنی و حرفه ای می تواند یک دستاورد بزرگ باشد، ولی شاید از نظر عمیاتی نمی توانسته ارزش اسلاعاتی قابل ملاحظه ای داشته باشد – زیرا در ظرف بیست سالی که گُنِن سِگِو از مقام وزارت خلع شد و به جرم قاچاق قرص های روانگردان مدت پنج سال دز رندان به سر برد، و سپس به نیتجریه مهاجرت کرد، اطلاعات او کاملا کهنه شده و زیان آور نبوده است.

آشنایان امور اطلاعاتی می گویند که اسرائیل و ایران از همه امکانات تکنولوژی علیه یکدیگر استفاده می کنند. آن ها به جنگ سایبری می پردازند، روزانه به هزاران مکالمه تلفنی گوش می کنند و می کوشند وارد کامپیوترهای یکدیگر شوند و بکوشند شبکه های حساس یکدیگر را فلج کنند.

در کنار این تلاش، حکومت ایران می کوشد با فرستادگان ماموران زیر پوشش گردشگران اروپایی یا کشورهای دیگر، به گردآوری اطلاعات درباره اسرائیل بپردازند. اعطای پول و اسلحه به سازمان های ترور فلسطینی نیز یکی از مهمترین رشته تلاش های حکومت ایران برای آسیب رسانی به اسرائیل است.

حضور نظامی حکومت ایران در سوریه و همچنین تلاش اسرائیل برای ریشه کن ساختن آن نیز، یکی از مهمترین اموری است که اسرائیل را وا می دارند شبکه های اطلاعاتی خود را تا آن جا که ممکن است گسترده تر سازد.

یکی از بزرگترین دستاوردهای اطلاعاتی اسرائیل در ایران، انتقال بیش از یکصدهزار سند و عکس و فیلم و دیسک درباره برنامه های اتمی ایران، از تهران به اورشلیم بوده است.

یکی از ماموریت های عمده کارشناسان اطلاعاتی حکومت ایران، شناسایی هدف های حساس نظامی و اجتماعی در اسرائیل و در جوامع یهودی سراسر دنیاست تا بتوانند در وقت ضروری به آن آسیب برسانند.

یکی از اماکن یهودی که مورد اعمال تروریستی حکومت ایران و حزب الله لبنان قرار گرفت، کانون همیاری یهودیان آرژانتین در شهر بوئنوس آیرس بود که ۲۲ سال پیش روی داد.