جنگ جنوب سوریه علیه اپوزیسیون در حال پایان گرفتن است و نگرانی اسرائیل افزایش می یابد


آگاهان نظامی تایید می کنند که پیشروی ارتش سوریه در نواحی جنوبی آن کشور ادامه دارد و بعید نیست که نیروهای اپوزیسیون در روزهای آینده ناچار به ترک دَرعا شوند و سراسر ناحیه جنوبی به تصرف دولت بشار اسد در آید. اسرائیل این رویدادها را از نزدیک دنبال می کند و نیروهای نظامی خود در بلندی های گولان را تقویت کرده است.

برخی آشنایان امور ابراز نگرانی می کنند که اسرائیل ممکن است به یک جنگ ناخواسته کشانده شود. ارزیابی می شود که ارتش سوریه، پس از یکسره کردن کار دَرعا و حومه آن، در صدد تسلط بر بخش سوری بلندی های گولان برآید.

طبق قرارداد آتش بس سال ۱۹۷۴ که جداسازی نیروهای اسرائیل و سوریه را امکان پذیر ساخت، ارتش سوریه باید ده ها کیلومتر از خط مرزی اسرائیل دور بماند. پاسداران صلح سازمان ملل بر این تعهد سوریه نظارت می کردند. ولی در سال های اخیر، با شدت گرفتن جنگ خانگی، این پاسداران سازمان ملل نیز ناچار شدند منطقه را ترک گویند.

اکنون در اسرائیل ابراز نگرانی می شود که اگر ارتش بشار اسد، در تعقیب شورشیان و یا آوارگان جنگی، نیروهای خود را به ناحیه خلع سلاح شده در فاصله مرز سوریه با اسرائیل بفرستد، ارتش اسرائیل ناچار به واکنش خواهد شد و ممکن است آتش جنگ شعله ور گردد.

ده ها هزار نفر از آوارگان جنوب سوریه، در هفته های اخیر خود را به مرز اسرائیل رساند و در فاصله کوتاهی از آن استقرار یافته اند. اسرائیل مقادیر زیادی وسائل زندگی و آذوقه و دارو در اختیار آنها قرار داده، ولی بیم آن میرود که ارتش سوریه در صدد قتل عام آنان براید و آنگاه اسرائیل ناچار به دخالت شود.

حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان و دستیاران او در روزهای اخیر پیروزی در جنوب سوریه را به حساب خود نوشتند و وعده دادند که پیروزی های بیشتری در راه است. این اظهارات در حالی بیان می شود که اسرائیل قاطعانه گفته بود که حضور سپاه قدس و حزب الله در جنوب سوریه را تحمل نخواهد کرد. ولی در گزارش های گفته شده بود که این افراد با اونیفورم ارتش سوریه و حتی شناسنامه های سوری در جنوب حضور دارند که شناسایی هویت واقعی آن ها بسیار دشوار است.

در یک گزارش گفته شده بود که شورشیان در شهر درعا با نمایندگان روسیه وارد گفتگو شده اند تا اسلحه خود را زمین گذارند و از شهر خارج شوند، ولی در عین حال تعهد می خواهند که ارتش سوریه آنها را قتل عام نکند.

رئیس ستاد ارتش اسرائیل ژنرال گادی ایزنکوت در روزهای اخیر از واشنگتن دیدن کرد و با امیران ارتش آمریکا به گفتگو پرداخت. برای ایالات متحده نیز جلوگیری از استقرار سپاه قدس در سوریه یک امر مهم راهبردی محسوب می شود و رهبران واشنگتن در روزهای اخیر قاطعانه گفته اند که نباید اجازه داد رژیم ایران به آب های ساحلی مدیترانه دسترسی یابد.

منابع خبری وابسته به سپاه پاسداران ایران گفتند که اهالی یک شهرک جنوب لبنان به نام “بَسری الشام” خود را تسلیم نیروهای دولتی کرده اند و پیشروی نیروهای سوری در جنوب ادامه دارد. همین منابع می گویند که تا کنون نیمی از شهر بزرگ درعا نیز به کنترل نیروهای سوریه درآمده است.