جنگ در جنوب سوریه به پایان خود نزدیک می شود. اسرائیل از مشکل آوارگان فلسطینی نگران است

درهمان حال که جنگ در جنوب سوریه ادامه دارد، آگاهان نظامی ارزیابی می کنند که این نبرد به پایان خود نزدیک می شود و در یکی از روزهای آینده، اوپوزیسیون مسلح سوریه تسلط بر شهر دَرعا را نیز از دست می دهد. در حال حاضر بخش های عمده ای از استان دَرعا و گذرگاه مرزی با اردن در دست ارتش سوریه می باشد.

حکومت ایران که ادعا می کند فقط مستشاران نظامی به سوریه فرستاده، این پیروزی ارتش بشار اسد را به خود نسبت نمی دهد. ولی حزب الله لبنان و حتی ارتش روسیه این پیروزی را جشن گرفته اند و خود را برای مرحله بعدی، که همانا تسلط بر بخشِ سوریِ بلندی های گولان می باشد آماده می سازند.

کارشناسان نظامی در اسرائیل می گویند که در این جبهه نبردهای سخت تری در انتظار ارتش سوریه خواهد بود و تسلط دوباره بر شهر قُنِیطرَه و حوالی آن کار ساده ای نخواهد بود.

رسیدن ارتش سوریه به این ناحیه، وضع حساسی نیز در رابطه با اسرائیل به وجود می آورد. طبق توافق جداسازی نیروها که ۴۴ سال پیش بین اسرائیل و سوریه امضا شد، سربازان سوری تا فاصله ده ها کیلومتر حق نزدیک شدن به مرز اسرائیل را ندارند و اگر به چنین اقدامی دست بزنند، جنبه اعلام جنگ علیه اسرائیل خواهد بود.

آن چه این بار قضیه را بغرنج تر می کند، حضور افراد حزب الله لبنان و سپاه قدس و مزدوران شیعه عراقی و افغانی در داخل ارتش سوریه می باشد که اسرائیل آن را خط قرمز خود خوانده است.

این احتمال وجود دارد که اسرائیل به خاطر این موضوع به یک جنگ ناخواسته کشانده شود و از این رو امیران ارتش اسرائیل اوضاع را از نزدیک دنبال می کنند و نیروهای مسلح اسرائیل را برای هر احتمالی آماده می سازند.

مساله دیگری که در اسرائیل همچنان مورد توجه می باشد، آوارگان سوری در مجاورت مرز اسرائیل است.

در روزهای اخیر، با تسلط ارتش سوریه بر بخش هایی از استان دَرعا در جنوب، هزاران نفر به خانه های خود بازگشته اند. ولی اگر جنگ به بخشِ سوریِ بلندی های گولان کشانده شود، شمار آوارگان دوباره افزایش خواهد یافت.

مقامات اسرائیل می کوشند از به کاربردن واژه “آواره” برای کسانی که از خانه های خود گریخته و در کنار مرز اسرائیل مستقر شده اند دوری می جوید. زیرا واژه “آواره” یا “پناهنده” و یا “پناهجو” از نظر قوانین بین المللی مفهوم آن را دارد که کشور میزبان ناچار است آن ها را در خاک خود بپذیرد. اسرائیل مایل نیست با این اقدام امنیت خود را به خطر اندازند و مشکلات سیاسی و امنیتی به وجود آورد. بنابراین، اسرائیل ترجیح می دهد که این آوارگان همچنان در آن سوی مرز بمانند و اسرائیل به کمک های انسان دوستانه به آن ها ادامه دهد.

شمار آوارگان در جنگ جنوب سوریه ۳۲۰ هزار نفر برآورد شده که احتمال دارد ده ها هزار نفر از آنان به خانه های خود بازگشته اند.