جهان پس از کورونا، از دیدگاه اندیشمند آلمانی: «انسان ها خردمندتر و مردم فریبان بازنده خواهند بود»

یک اندیشمند آلمانی درباره جهان پسا کرونا ارزیابی کرده است که انسان ها خردمندتر خواهند شد و پوپولیست‌ها بازندۀ اصلی بحران کرونا خواهند بود

ماتیاس هورکس Matthias Horx به عنوان محقق آینده پژوهی در جامعه آلمان و محافل اجتماعی و اقتصادی اروپا جایگاه ویژه ای دارد و در بیشتر مواقع تحلیل های او درباره آینده اغلب به واقعیت می پیوندد. در کتاب  “جهان پس از کرونا” نوشته است: «این روزها اغلب از من پرسیده می‌شود که “دوران کرونا کی به پایان می‌رسد و ما به شرایط عادی برمی‌گردیم؟” من می‌گویم هرگز. برخی مقاطع تاریخی وجود دارند که مسیر آینده را تغییر می‌دهند. ما از این مقاطع به عنوان “بحران عمیق” نام می‌بریم. ما اکنون در این بزنگاه قرار گرفته ایم».

ماتیاس هورکس معتقد است که در دوران کرونا، دنیائی که خیال می‌کردیم آن را می‌شناسیم فرو ریخته است. یورگن هابرماس سرشناس ترین فیلسوف که  در قید حیات آلمان نیست. نیز گفته است: «کرونا باعث شد ما بفهمیم چقدر نمی فهمیم .اما پشت ریزش جهانی که خیال می کردیم می‌شناسیم، جهان دیگری در حال جوش خوردن است».

هورکس در ادامه نوشته :  ارتباطات و عواطف بیشتر می شود فاصله‌ای که ویروس ما را مجبور به رعایت آن کرده، همزمان نوع جدیدی از نزدیکی را به ما می‌آموزد. این تغییرات باعث شده با دوستان قدیم خود بیشتر تماس بگیریم  و ارتباط‌ هائی را که رها شده و گسسته بودند محکم کردیم. خانواده‌ها، همسایگان و دوستان به هم نزدیک تر شدند در مواردی حتی تنش های پنهان را رها کردند. احترام اجتماعی که تا پیش از کرونا کاهش یافته بود، بازگشت.

آموزگاران از راه اینترنت بیشتر با دانش آموزان همراهی می کنند. ارتباطات تلفنی بیشتر و نزدیکتر می شود و جوانانی که معمولا از چنگال شتاب و اضطراب رهائی نداشتند، ناگهان به قدم زدن های طولانی آغاز کردند. کاری که پیش تر بیگانه بود. کتاب خواندن ناگهان به فرهنگ روز تبدیل شد».

این پژوهشگر آلمانی معتقد است در تابستان داروهائی کشف می‌شوند که شانس زنده ماندن را بالا می‌ برند. از این طریق آمار مرگ و میر پایین می آید و کرونا به ویروسی تبدیل می‌شود که ما باید با آن کنار بیاییم. چیزی مثل گریپ و بسیاری دیگر از بیماری‌ها. پیش از بحران به نظر می‌رسید که تکنولوژی درمان همه دردها باشد و همه اتوپی‌ها را در خود حمل کند، اما اکنون دوران عظمت تکنیک سپری شده است.

ماتیاس هورکس  در باره اقتصاد نوشته : بر این نظر است که در جهان پس از کرونا انسان ها به اقتصاد نیز نگاهی نو خواهند افکند. اقتصاد از هم نمی پاشد و جان تازه می گیرد. در پاییز، بار دیگر یک اقتصاد جهانی وجود خواهد داشت. حال سوال این است آیا ویروس می تواند جهان ما را در مسیری تغییر دهد که در هر حال می خواست در همان مسیر تغییر کند؟»

در نگاه نهائی به جهان پسا کرونا، محقق آلمانی می نویسد: در پی یک دوران حیرت و ترس، یک نیروی داخلی سر بر می کشد. اما جهان به این تجربه منتهی می شود که: ما همچنان هستیم. نوعی “تازه بودن” در درون ما شکل می‌گیرد».

ماتیاس هورکس بر این اعتقاد است که  پوپولیست‌ها در عرصه سیاست بازنده بزرگ کرونا خواهند بود، ترامپ در انتخابات ماه نوامبر شکست خواهد خورد و در مورد حزب دست راستی و بیگانه ستیز آلترناتیو برای آلمان ابهاماتی ظاهر خواهند شد.

وی استدلال می کند:  «سیاست خشونت آمیز با جهان پس از کرونا تناسبی ندارد. در بحران کرونا آشکار می‌شود کسانی که می‌خواهند انسان‌ها را علیه یکدیگر تحریک کنند سهمی در پرسش های مربوط به آینده ایفا نمی کنند. وقتش که رسید ناسازگاری لانه کرده در پوپولیسم کاملا آشکار می شود».