جواد لاریجانی در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به برجام گفت:  ما هرگز نباید برگردیم ، غلط کردند بیرون رفتند

محمدجواد لاریجانی، معاون وزارت خارجه پیشین حکومت در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به برجام گفت: «ما مگر علاف آن‌ها هستیم؟! ما مگر مسخره آن‌ها هستیم؟! و با بکارگیری ادبیات همیشگی مقامات حکومت در ادامه افزود: آمریکایی ها غلط کردند بیرون رفتند ما هرگز نباید برگردیم».

لاریجانی  افزود: یک نکته مهم وجود دارد و این است که هر وقت آقایان برگردند ماهم بر می‌گردیم مثل اینکه ما خیلی معطلیم، یعنی ما را شش، هفت سال علاف کردند و حالا ما چند قدم مختصر برداشتیم و هر وقت برگردند ما باید برگردیم؟ چرا همچین حرفی می زنید.؟

او گفت: چنین چیزی وجود ندارد. ما مگر علاف و مسخره آن‌ها هستیم. ما مگر آلت دست آن‌ها هستیم. اشتباه کردند،  که بیرون رفتند. ما هرگز نباید برگردیم. به چی برگردیم؟ چیزی وجود ندارد که برگردیم.

جواد لاریجانی افزود: این که ما بگوییم هر وقت شما برگشتید ما هم برمی‌گردیم، این موضع بسیار بدی است. ما باید موضعمان را قاطع بیان کنیم. من گفتم ما اگر با دنیا به خصوص این غربی‌ها خوب صحبت کنیم باید سطح مذاکره را با شارژ صفر ببندیم. نه اینکه من بگویم این مذاکرات را بیندازیم در خاک آن ها، ما باید تمام تعهداتمان را تعلیق کنیم.