جوانان افراطی یهودی، به سوی خودرو نظامی که برای برقراری نظم آمده بود، بطری آتش زا پرتاب کردند

انفجار بطری آتشزا در بیشه موجب آتش سوری شد. خودروهای انتظامی اسرائیل بارها هدف سنگ پرانی جوانان افراطی و ماجراجو قرار گرفته است

پرتاب بطری آتش زا به سوی یک خودرو نظامی اسرائیل در کرانه باختری، توسط جوانان تعصب گرای اسرائیلی که به آبادی نشینی غیرقانونی در کرانه روی آورده اند، خشم بسیاری از اسرائیلیان را برانگیخت و زنگ خطری تلقی شد که باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود.

این حادثه دو شب پیش (چهارشنبه) و هنگامی روی داد که یک جیپ نظامی متعلق به نیروهای مرزی اسرائیل، هنگام خروج از یک آبادی غیرقانونی در کرانه باختری، و درگیری با اهالی آن، هنگام خروج از آن نقطه، هدف بطری آتش زا از سوی جوانانی قرار گرفت که از روی تپه پرتاب کرده بودند.

آبادی غیر قانونی، به اماکنی در کرانه باختری اطلاق می شود که گروهی از اسرائیلیان افراطی که خواهان تسلط کامل اسرائیل بر کرانه باختری هستند، بدون هماهنگی با دولت و مقامات نظامی، در نقطه ای از کرانه مستقر می شوند و می کوشند یک آبادی برپا سازاند.

دولت اسرائیل هنوز موفق نشده همه این آبادی ها را که معمولا در فاصله کمی از آبادی های فلسطینی نشین برپا می شود، برچیند و تا کنون صدها بار با اهالی آن ها و افراد دیگری که به کمکشان آمده اند درگیری رخ داده است.

پرتاب بطری آتش زا توسط جوانان ماجراجو، رویداد جدیدی است که می تواند درگیری کنونی بین آبادی نشینان غیرقانونی و نیروهای نظامی و انتظامی را به مرحله خطرناکی بکشاند که قابل تحمل نخواهد بود. در سال های اخیر در این رویارویی ها، جوانان تعصی گرا می کوشیدند لاستیک خودروهای نظامی را پنچر کنند، و این نخستین بار است که بطری آتش زا پرتاب می کنند.

همه جناح های راستگرای اسرائیل این تعرض را محکوم دانستند. دولت نتانیاهو هنوز واکنشی به آن نشان نداده و وزیر دفاع نیز که رهبر یک حزب راستگرای نیمه مذهبی می باشد، نسبت به آن سکوت کرده است.