جودوکاران اسرائیلی برای اولین بار بطور علنی به ابوظبی پرواز کردند تا بصورت رسمی در مسابقات جهانی شرکت کنند

جودوکازان اسراییلی دز هواپیمایی که آنها زا یه ایوضبی مییزد

برای نخستین بار در تاریخ روابط اسرائیل با امیرنشین های عرب حوزه خلیج فارس، یک هیات رسمی از ورزشکاران اسرائیلی وارد امارات عربی متحده شد و مورد استقبال علنی مقامات دولتی قرار گرفت.

سخن از جودوکاران اسرائیلی است، که به مسابقات بین المللی در ابوظبی دعوت شده اند و خانم میری رگب وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل ورزشکاران را همراهی می کند.

ورزشکاران اسرائیلی تا کنون در چند مسابقه بین المللی در امیرنشین ها شرکت کرده اند. ولی حضور آن ها تا حدی محرمانه و غیر رسمی بوده است. ولی این بار دیدار به صورت کاملا علنی و رسمی صورت می گیرد و امارات عربی به فدراسیون بین المللی تعهد داده که هیچ تبعیضی علیه ورزشکاران اسرائیلی اِعمال نخواهد شد.

به این ترتیب قرار است سرود ملی اسرائیل در تالار مسابقات نواخته شود و پرچم سفید و آبی به اهتزاز در آید. در صورتی که یک جودوکار اسرائیلی روی کرسی افتخار قرار گیرد، دوباره سرود ملی اسرائیل نواخته خواهد شد و پرچم این کشور بالا خواهد رفت.

سامانه خبری تسنیم در تهران که دیدگاه سپاه پاسداران را بازتاب می دهد، در گزارش دیروز خود با ناخرسندی نوشته بود که با این اقدام امارات عربی متحده، قطار عادی سازی مناسبات اعراب با اسرائیل همچنان به راه خود ادامه می دهد.

تیم اسرائیل شامل یازده ورزشکار است که روی لباس ورزشی خود پرچم ملی اسرائیل و نام این کشور را نصب خواهند کرد. امارات عربی متحده برای حفاظت از جان آنان، به تدابیر گسترده ای دست زده است.

کارشناسان ورزشی می گویند که مسابقات ابوظبی یکی از مهمترین بازی های بین المللی در رشته جودو می باشد.

امارات عربی متحده در حالی از ورزشکاران اسرائیلی به طور رسمی پذیرایی می کند که حکومت اسلامی ایران همیشه ورزشکاران آن کشور را از حق مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی محروم ساخته و امتیازاتی را در صحنه مسابقات از دست داده است.

خانم میری رگب وزیر فرهنگ و ورزش که جودوکاران را در امارات عربی متحده همراهی می کند