جودوکار اسرائیلی که به دنبال غیبت رقیب ایرانی، مدال قهرمان جهان را برد، ابراز همبستگی می کند

جودوکار اسرائیلی که “سَگی موکی”

جودوکار اسرائیلی که به دنبال جلوگیری از رقیب ایرانیش در مسابقه بین المللی برای رویارویی با او لقب قهرمان جهان را به دست آورد، در مصاحبه ای گفت که ترجیح می داد بتواند با ورزشکار ایرانی روی تشک به مسابقه بپردازد و رقیب ایرانی برنده جایزه اول شود.

جودوکار اسرائیلی که “سَگی موکی” نام دارد گفت که با ملت ایران ابراز همبستگی می کند و از سرنوشت سعید مولایی که قرار بود با او در جام قهرمانی جهان مسابقه دهد، بسیار متاسف است.

این ورزشکار اسرائیلی گفت که برای ملت ایران احترام بسیار قائل است و در انتظار روزی است که دو کشور بتوانند دوباره دست همکاری بدهند.

سگی موکی گفت که ملت ایران را دوست ملت اسرائیل می داند و امیدوار است روزی بیاید که دو ملت بتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند.

هفته پیش، از آنجا که رژیم ایران به سعید مولایی جودوکار قهرمان ایرانی دستور داده بود که حق ندارد با یک ورزشکار اسرائیلی مسابقه دهد، از بازی ها حذف شد، “سگی موکی” با رقیب بلژیکی به نام ماتیاس کاس روبرو شد و او را شکست داد و دارنده مدال قهرمانی گردید.

این امر چنان بر سعید مولایی گران آمد که تصمیم گرفت از بازگشت به ایران خودداری ورزد و تقاضای پناهندگی کرد. چند روز بعد اعلام شد که یک جودوکار دیگر ایرانی نیز تصمیم گرفته به خارج پناهنده شود.

تلویزیون ایران اینترنشنال که از لندن برنامه پخش می کند، توسط گزارشگر خود اقای بابک اسحاقی مصاحبه ای با جودوکار قهرمان اسرائیلی ترتیب داد که آن را می شنویم

در صفحه ای که وبسایت ایران اینترنشنال این گزارش را منتشر کرده، بیش از یک هزار نفر از کاربران به تحسین از سخنان جودوکار اسرائیلی و تجلیل او از ایرانیان و ابراز همبستگی وی با ملت ایران پرداخته اند. برخی از آنان می نویسند که اسرائیل را دوست دارند و این کشور را همسایه خوب خود می دانند و در آرزوی روزی هستند که بتوانند دوباره دست دوستی اسرائیل را بفشازند.