حاخام اعظم یهودیان روسیه با اصرار پرزیدنت پوتین، همراه با هیات روسی، از تهران دیدن کرد

حاخام اعظم یهودیان، هاراو بِرل لازار، همراه با یک هیات رسمی روسی چند روز در تهران بود

منابع خبری در مسکو گفتند که روحانی اعظم یهودیان روسیه، همراه با یک هیات رسمی روسی، جدود چهار ماه پیش از ایران دیدن کرده و چند روز در ایران به سر برده است.

منابع خبری یهودی در مسکو گفتند که حاخام اعظم یهودیان، هاراو بِرل لازار، همراه با یک هیات رسمی روسی چند روز در تهران بوده و دیدار او از ایران به دستور پرزیدنت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صورت گرفته است.

هاراو (حاخام) لازار، از کنیسای مرکزی یهودیان تهران دیدن کرده و همچنین به دیدار یک مدرسه یهودی در پایتخت رفته که اکثر معلمان آن زنان مسلمان محجبه هستند.

در گزارش ها آمده بود که مقامات حکومت ایران، ابتدا با پیوستن مقام روحانی ارشد یهودیان روسیه به هیات رسمی مخالفت ورزیدند و پس از اصرار پرزیدنت پوتین، به ناچار آن را پذیرفتند.

آگاهان در مسکو می گویند که هاراو لازار با پرزیدنت پوتین دوستی نزدیک دارد و همراه با هیاتی از مجلس نمایندگان روسیه رهسپار تهران گردید.

رئیس مجلس نمایندگان روسیه (دوما) همراه با هیات بزرگی از اعضای مجلس از تهران دیدن کردند و با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستند و در این فرصت حاخام ارشد یهودیان توانست به دیدار کنیسا و مدرسه یهودی برود.