حذف بند ۱۱ درباره ممنوعیت مسابقه با اسرائیلیان، پیروزی واقع بینان بود، ولی زیان مورد نظر تندروها وارد آمد

عقب نشینی نمایندگان مجلس دهم در مورد تصویب ماده ای در یک لایحه، که به موجب آن، ورزشکاران ایرانی حق ندارند با رقیبان اسرائیلی خود در صحنه بین المللی مسابقه بدهند، ممکن است یک پیروزی محدود جناح واقع بین در حکومت اسلامی باشد، ولی بی تردید زیانی که تندروها قصد داشتند به روابط خارجی بحرانی ایران وارد کنند، عملی شده و کار از کار گذشته است.

در گزارش پیشین آمده بود که مجلس شورای اسلامی، در مباحثات روز گذشته خود (شنبه) به هدف تصویب لایحه ای که هدف از آن ابراز حمایت قاطع رژیم ایران از سازمان های ترور فلسطینی و ابراز آرزوی نابودی اسرائیل بود، ماده یازده آن را حذف کردند که در آن تاکید شده بود ورزشکاران ایرانی حق ندارند در مسابقات بین المللی، با رقیبان اسرائیلی خود مسابقه بدهند.

از آن جا که طبق آئین نامه های همه فدراسیون های بین المللی، ملاحظات سیاسی نباید در امور ورزشی دخالت داده شود، این اقدام نمایندگان مجلس اعتراض و نگرانی زیادی نه تنها در بین ورزشکاران ایرانی، بلکه در میان ملت نیز به وجود آورد که گفتند مفهوم تصویب این ماده، به مفهوم وارد آوردن ضربه مرگ به حضور ورزشی ایران در صحنه بین المللی می باشد و با اعتراض های گسترده روبرو خواهد شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس گفته بود که اصرار دارد پیش از فرا رسیدن آخرین جمعه ماه رمضان، و پیش از فرا رسیدن موعد برگزاری آئین های نمایشی موسوم به “روز جهانی قدس” این لایحه ضد اسرائیلی به تصویب برسد.

در سال های اخیر، بسیاری از ورزشکاران ایرانی، زیر فشار و تهدید رژیم ناچار شدند هربار که در بازی های بین المللی قرار بود با یک ورزشکار اسرائیلی روبرو شوند، به بهانه ای متوسل شده و از اجرای آن شانه خالی کنند. بارها اتفاق افتاد که ورزشکار ایرانی دقایقی پیش از آغاز بازی، ناگهان خود را به مریضی زد و از صحنه خارج شد.

فدراسیون های جودو و کشتی بارها به رژیم ایران در این زمینه هشدار دادند ولی مواردی نیز بود که ورزشکاران ایرانی، بی اعتنا به دستور حکومت، با ورزشکار اسرائیلی به رقابت پرداختند و سپس به یک کشور بیگانه پناهنده شدند و از بازگشت به ایران روی گردانیدند.

منشه امیر در یک واکنش تحلیلی در این باره، در گفتگوی آنلاین با روزنامه کیهان لندن از جمله چنین گفت: