حزب الله، نفت کوره اهدایی از جانب رژیم ایران را همانند جسد قاسم سلیمانی، در خیابان های شهرهای لبنان به گردش درآورد

حزب الله لبنان در یک اقدام نمایشی، شماری از تانکر هایی را که حامل نفت کوره از ایران برای لبنان است، در خیابان های چند شهر گردش داد و سپس کامیون ها را به بیروت آورد که در خیابان های آن شهر رژه روند تا ثابت کند که تنها عاملی که قادر است مشکلات اقتصادی و مالی مردم لبنان را حل کند، حزب الله از طریق کمک های بیدریغ حکومت اسلامی ایران می باشد.

لبنان که درگیر یک هرج و مرج سیاسی و اقتصادی گردیده، اکنون ماه های مدید است که با کمبود سوخت روبرو می باشد و این امر نه تنها رفت و آمد مردم را فلج کرده بلکه موجب خاموشی های طولانی برق شده است.

اکنون حزب الله لبنان با یک اقدام نمایشی، با برخورداری از محموله یک نفتکش رژیم ایران که در بندر بانیاس در سوریه لنگر انداخته بود و با به راه انداختن کاروان کامیون های حامل مازوت، می خواهد خود را آقای لبنان نشان دهد و گامی دیگری برای تسلط بر قدرت بردارد.

ولی این اقدام خشم گروه های گسترده ای از مردم لبنان را برانگیخته و بسیاری از سیاستمداران می گویند که واردات نفت از کشور تحریم شده ایران توسط حزب الله، ممکن است موجب گسترش تحریم های آمریکایی علیه کشور لبنان شود.

یک مقام دولتی ایالات متحده نیز از این اقدام ابراز ناخشنودی شدید کرد و هشدار داد که لبنان ممکن است با تحریم های بین المللی روبرو شود.

او گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که نفت قاچاق ارسالی رژیم ایران، از طریق خاک سوریه به لبنان برسد، زیرا نفتکش های زیادی که حامل سوخت قانونی هستند در نزدیکی بنادر لبنان حضور دارند و دولت مرکزی می توانست آن را خریداری کند.

حزب الله گفته است که سه نفتکش دیگر ایرانی نیز در راه است تا بخش دیگری از سوخت مورد نیاز لبنان را تامین کند.

حزب الله گروه زیادی از طرفداران خود، و به ویژه زنان چادری را در مسیر عبور کامیون های نفتکش مستقر ساخته بود تا هنگام عبور کامیون ها شادی کنند و گل بپرانند.

در پلاکاردهای بزرگی که به روی دیوارها نصب گردیده بود از جمله خوانده می شد: سپاس از حسن نصرالله و حکومت ایران و سوریه که لنگر اندازی نفتکش ها را امکان پذیر ساخت.

افرادی که از جانب حزب الله برای انجام این اقدام نمایشی به صحنه آورده شده بودند، و اکثر آن ها زنان چادری و کودکان بودند، به سوی کامیون ها و همچنین عکس بزرگ نصرالله برگ گل پرتاب می کردند.

یکی از علل بحران اقتصادی فزاینده در لبنان، مشکل برپایی دولت جدیدی بود که رتق و فتق کشور را به عهده بگیرد. ولی اکنون که دولت نجیب میقاتی به طور رسمی شروع به کار کرده، واکنشی از زبان او و یا دستیارانش در رابطه با اقدام حزب الله شنیده نشد.

اکنون پرسش در آن است که آیا حزب الله حاضر خواهد بود مالیات قانونی واردات این مقدار سوخت را بپذیرد؟

حزب الله قول داده که سوخت را به بهای ارزان تری به مشتریان عرضه کند. اگر به این وعده عمل شود، به دیگر بازرگانان امور سوخت لطمه مالی وارد خواهد آمد.

در برخی شبکه های اجتماعی به طنز نگاشته شده که گرداندن نمایشی کامیون های نفتکش در خیابان های بیروت و شهرهای دیگر لبنان، اقدام مشابه را هنگام گرداندن تابوت قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف ایران تداعی می کند.