حزب الله: اسرائیل یک دستگاه الکترونی جاسوسی و شنود خود در خاک لبنان را با حمله پهپاد منهدم ساخت

حزب الله لبنان می گوید که یک پهپاد اسرائیلی، نقطه ای را در جنوب لبنان منفجر ساخته

حزب الله لبنان می گوید که یک پهپاد اسرائیلی، نقطه ای را در جنوب لبنان منفجر ساخته که به احتمال قوی دستگاه جاسوسی و شنود اسرائیل در آن جا تعبیه شده بود.

حزب الله در گذشته بارها ادعا کرده بود که محل نصب دستگاه های پیشرفته الکترونی اسرائیل در خاک لبنان را شناسایی کرده و این دستگاه ها را منهدم ساخته است. حزب الله می گوید که سربازان اسرائیلی و یا عوامل اسرائیل در لبنان،  این دستگاه ها را در نقاط مختلف نصب می کنند تا بتوانند به شنود مکالمات تلفنی بپردازند و یا آمد و شد چریک های حزب الله را زیرنظر داشته باشند.

اسرائیل هرگز نسبت به این گزارش ها واکنشی نشان نداده است. ولی رسانه های لبنانی نوشتند نقطه ای که توسط پهپاد اسرائیلی منفجر و منهدم شده، در فاصله ۲۵ کیلومتری مرز شمالی اسرائیل قرار دارد.

اگر این خبر درست باشد، احتمال دارد که ارتش اسرائیل اطلاع یافته بود که حزب الله به محل نصب این دستگاه شنود پی برده و اسرائیل پیش از آن که حزب الله آن را در اختیار بگیرد، دستگاه را منهدم ساخته است.

آگاهان می گویند که شنود مکالمات تلفنی بین افراد حزب الله لبنان، اهمیت امنیتی بسیار بالایی دارد. حزب الله حدود ده سال پیش، برای آن که از شنود و جاسوسی اسرائیل در امان باشد، یک شبکه تلفنی ویژه برای افراد خود برپا ساخت که احتمال می رود این شیوه نیز برای جلوگیری از شنود اسرائیل، چندان موثر نبوده است.