حزب الله با زیرپا گذاشتن قطعنامه شورای امنیت درجنوب لبنان مستقر است

سربازان پاسدار صلح وابسته به سازمان ملل در جنوب لبنان، اعتراف می کنند که در انجام ماموریت خود شکست خورده اند و حزب الله در جنوب لبیان تشکلیلات بسیار قوی برپا ساخته و به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت بی اعتنایی می کند که به موجب آن افراد مسلح حزب الله حق ورود به بخش جنوبی لبنان را ندارند و نباید به این نواحی که نزدیک مرز اسرائیل است، اسلحه وارد کنند.

سربازان سازمان ملل در جنوب لبنان گفتند که حضور حزب الله در منطقه آنقدر چشمگیر است که آنان می ترسند در ساعات شب از مقر خود بیرون آیند و به بازرسی بپردازند.

در هفته های اخیر، حزب الله علنا میهمانان تروزیست خود را به جنوب می آورد تا مرز اسرائیل را به آن ها نشان دهد. یکی از این میهمانان آخوند ابراهیم رئیسی سرپرست آستان قدسِ رَضَوی و یکی از حامیان شناخته شده ترور اسلامی بود که آزادانه در جنوب لبنان در کنار افراد مسلح حزب الله گردش کرد و سربازان سازمان ملل به هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از این دیدار دست نزدند.

همچنین دو هفته پیش فردی به نام قیس الخزعلی که سرگرده یکی از سارمان های چریکی بزرگ شیعیان در عراق است و تحت حمایت حکومت اسلامی ایران قرار دارد، میهمان حزب الله در دیدار از جنوب لبنان بود.

سربازان پاسدار صلح سارمان ملل گفتند که بسیار بیم دارند که تروریست های حزب الله آن ها را مورد سوء قصد قرار دهند. خبرنگاران می گویند که در مجموع، نیروی سازمان ملل فقط جنبه نِمادین دارد و قادر نبوده و نیست جلوی استقرار حرب الله را در جنوب لبنان بگیرد.

خود حزب الله با افتخار می گوید که در جنوب لبنان یک رشته مواضع زیر زمینی برپا ساخته و در هر نقطه لبنان دارای موشک های آماده شلیک به سوی اسرائیل می باشد.

یک دیدگاه

Comments are closed.