حزب الله دوباره از پرواز پهپادهای اطلاعاتی و جنگنده های اسرائیلی بر فراز لبنان خبر می دهد

حزب الله لبنان اعلام کرد که شامگاه روز گذشته (چهارشنبه) نیز دو فروند جنگنده اسرائیلی بر فراز لبنان به پرواز در آمدند

گروه تروریستی حزب الله لبنان ادعا کرد که هواپیماهای جنگی و پهپادهای اطلاعاتی اسرائیل، یک بار دیگر وارد حریم هوایی آن کشور شده اند. آن ها اعلام کردند که چنین اقدام اسرائیل مورد اعتراض دولت لبنان قرار گرفته است. اسرائیل نسبت به این گزارش سکوت کرده، ولی کارشناسان نظامی می گویند که اکنون سالیان دراز است که نیروی هوایی اسرائیل فعالیت اطلاعاتی گسترده ای در لبنان دارد که به ویژه بر اساس پرواز پهپادهایی می باشد که اطلاعات گردآوری شده را مستقیما به اسرائیل می فرستند.

ماه گذشته اسرائیل تائید کرد که یک فروند پهپاد نظامی این کشور در خاک لبنان سقوط کرده است. علت احتمالی آن اعلام نشد. در همان روز یک پهپاد بمب افکن اسرائیلی ساختمانی را منتشر ساخت که حکومت ایران یک دستگاه حساس نظامی را برای تولید سوخت جامد موشک ها در آن جا پنهان کرده بود و احتمال زیاد وجود دارد که این دستگاه نابود شده است.

آگاهان امور نظامی می گویند که پرواز بر فراز لبنان، به هدف گردآوری اطلاعات نظامی علیه حزب الله لبنان، یک امر روزمره است و در آینده نیز ادامه خواهد یافت. این پروازها به اسرائیل امکان می دهد کوچکترین تحرکات نظامی در داخل لبنان را نیز زیرنظر داشته باشد.

حزب الله لبنان اعلام کرد که شامگاه روز گذشته (چهارشنبه) نیز دو فروند جنگنده اسرائیلی بر فراز لبنان به پرواز در آمدند.