حزب الله لبنان، با تقلید از شیوه های رژیم ایران، سفیران را به بازدید گمراه کننده در بیروت برد

بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود تصاویر ماهواره ای را از چند نقطه بیروت و حتی ناحیه استادیوم بزرگ آن شهر نشان داده و گفته بود که حزب الله لبنان در این مکان “موشک های نقطه زن” انبار کرده است

چند روز پس از آن که نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در همایش سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل از انبارهای موشکی و کارگاه های بهینه سازی موشک در بیروت پرده برداشت، وزارت خارجه لبنان برای نادرست جلوه دادن این افشاگری، شماری از سفیران کشورهای خارجی را به محل های اعلام شده برد تا ظاهرا به آن ها نشان دهد که اتهامات اسرائیل بی اساس است.

بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود تصاویر ماهواره ای را از چند نقطه بیروت و حتی ناحیه استادیوم بزرگ آن شهر نشان داده و گفته بود که حزب الله لبنان در این مکان “موشک های نقطه زن” انبار کرده است.

وزارت خارجه لبنان پس از انجام این گردش نمایشی، به خبرنگاران گفت که سفیران، هیچ اثری از انبارهای اسلحه و یا کارگاه موشکی در نقاط اعلام شده از جانب نتانیاهو نیافته اند.

ولی آگاهان سیاسی این رفتار را یک ترفند تبلیغاتی می دانند. زیرا از یک سو اطمینان وجود ندارد که سفیران دقیقا به محل هایی برده شده اند که نتانیاهو تصاویر هوایی آن ها را نشان داد. و یا این که، این انبارها پیش از انجام این گردش تخلیه شده بود.

حزب الله لبنان، خود تائید می کند که دارای بیش از یکصد هزار موشک و راکت و خمپاره است که همگی آنها توسط حکومت ایران به لبنان فرستاده شده است.

اسرائیل می گوید که رژیم ایران کارگاه هایی در لبنان برپا ساخته تا با نصب دستگاه های جدید به روی موشک های موجود، آن ها را به نقطه زن مبدل کنند.