حزب الله لبنان، در پیروی از دستور سپاه پاسداران، نیروهای آمریکایی در عراق را تهدید کرد


گروه تروریستی حزب الله لبنان، که از حکومت اسلامی ایران دستور می گیرد، به دنبال تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران و دولتمردان رژیم ایران علیه حضور نظامی آمریکا در عراق، تهدید کرد که این نیروها باید هرچه زودتر از خاک عراق بیرون روند، در غیر این صورت، امنیت و موجودیت خود را به خطر می اندازند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا در تهران، تهران، آخوند نعیم قاسم معاون سرکرده حزب‌الله لبنان تأکید کرد که آمریکا باید در هر شرائطی منطقه را ترک گوید.
به گزارش بامداد شنبه شبکه خبری المنار لبنان، قاسم گفت: طرح معامله قرن گام بسیار خطرناکی است؛ زیرا هدف از آن پایان دادن به وجود فلسطین و مشروعیت‌بخشی به رژیم اسرائیل است.
و افزود: تا زمانی که دستان آمریکا بر روی منطقه ماست، به این معنا است که ما هرگز در این منطقه روی خوش نمی بینیم و منطقه بی ثبات و ناامن خواهد بود؛ در نتیجه باید مانع حضور آمریکا در منطقه شد.
معاون دبیر کل حزب الله لبنان همچنین اضافه کرد: مردم لبنان باید برای انجام خواسته های خود به دولت فرصت بدهند و از طرف دیگر دولت بدون تعللی برای مشکلات راه حلی بیابند و انجام دهد.