حزب الله لبنان تهدید به انتقام گیری کرده و ارتش اسرائیل در شمال به حال آماده باش درآمده است

برخی کارشناسان امور نظامی و امنیتی در اسرائیل می گویند که مقامات ارتشی به این باور رسیده اند که گروه تروریستی حزب الله لبنان در صدد برآید در انتقام خون یکی از فرماندهان خود در سوریه، که در جریان یک هوایی هوایی که به اسرائیل نسبت داده شد هلاک گردید، درصدد انجام یک اقدام تعرضی علیه اسرائیل برآید.

این حمله روز چهارشنبه گذشته  (سه روز پیش) انجام گرفت و به موجب گزارش های نهادهای اپوزیسیون سوریه، در جریان آن پنج تن از افراد وابسته به سپاه پاسداران حکومت ایران کشته شدند و دو سرباز سوری زخمی گردیدند.

حزب الله لبنان اعلام داشت که یکی از هلاک شدگان، عضو چریک های اعزامی این گروه به سوریه بوده است و تهدید کرد که حزب الله انتقام خون او را از اسرائیل خواهد گرفت.

اسرائیل هرگونه تهدیدی را علیه این کشور جدی می گیرد و پاسخ آن را نیز تدارک می بیند.

ارتش اسرائیل چهار روز پیش به نیروهای خود در مرز شمالی دستور داد که هشیتار باشند و خود را برای رویارویی با تعرضی از خاک لبنان یا سوریه و یا از جنوب لبنان آماده سازند.

اسرائیل همچنین به طور علنی و با انتشار خبر در همه رسانه ها، اعلام داشت که نیروهای کمکی به شمال می فرستد و برای برخورد با هر تعرضی آمادگی دارد.

هدف اسرائیل از این اقدام، رساندن این پیام به حسن نصرالله سرکرده حزب الله بود که اسرائیل را دوباره هدف تهدید قرار داده است.

شش ماه پیش نیز به دنبال حادثه مشابهی، حزب الله به سوی یک جیپ نظامی اسرائیل که در خط مرزی با لبنان در حال حرکت بود، خمپاره شلیک کرد که در فاصله کمی از جیپ منفجر شد، ولی به سربازان آسیبی نرسید.

با این همه، کارشناسان نظامی اسرائیل ارزیابی می کنند که حتی اگر حزب الله تهدید خود را عملی کند، در ابعادی نخواهد بود که باعث بروز عملیات گسترده نظامی از جانب اسرائیل گردد.

فرمانده سپاه شمال اسرائیل، ژنرال امیر برعام، در دو روز گذشته با روسای انجمن های محلی شهرک های شمالی اسرائیل تماس گرفت و آنان را از احتمال یک درگیری نظامی آگاه ساخت و از جمله به آن ها گفت که ارتش اسرائیل قاطعانه از امنیت شهروندان آبادی ها دفاع خواهد کرد.