حزب محافظه کار کانادا: اگر بروی کار آئیم اورشلیم را پایتخت اسرائیل می شناسیم

حزب محافظه کار کانادا اعلام کرد که قصد دارد بزودی اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. رهبران حزب محافظه کار اعلام کردند که اگر در انتخابات پارلمانی سال آینده کانادا پیروز شوند و دولت اینده را برپا سازند، یکی از نخستین اقدامات آن ها به رسمیت شناختن اورشلیم پایتخت اسرائیل است.

در مرام نامه حزب محافظه کار کانادا، در آستانه انتخابات عمومی آن کشور از جلمه چنین آمده است: «اسرائیل یکی از نیرومندترین دوستان کاناد می باشد و ما باید قاطعانه ترین پشتیبانی را از آن کشور به عمل آوریم».

در مرامنامه انتخاباتی حزب که روز گذشته (یک شنبه) انتشار یافت آمده است که محافظه کاران، اسرائیل را کانون الهام بخش دموکراسی در خاورمیانه می دانند اسرائیل کانون تنوع فرهنگی و اجتماعی است و در این نقطه آشوب زده و تاریک جهان، مشعل آزادی و اصول انسانی است».

اکنون ده ها سال است که اعضای حزب محافظه کار در پارلمان کانادا قول می دهند که در صورت به دست گرفتن قدرت، اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهند شناخت.

گرچه این وعده تا کنون عملی نشده، ولی آگاهان می گویند با توجه به آن که پرزیدنت ترامپ در این کار پیشگام بوده، دولت آینده کانادا نیز آسان تر خواهد توانست از برادر بزرگ خود، ایالات متحتده، پیروی کند.

یکی از نخست وزیران پیشین کانادا از حزب محافظه کار، استِفِن هارپِر بود که از اسرائیل دیدن کرد و مورد استقبال گرم قرار گرفت و در کنست (پارلمان اسرائیل) سخنرانی کرد و از جمله گفت که کانادا همیشه قاطعانه در کنار اسرائیل خواهد ایستاد.

 

3 دیدگاه‌

  1. اورشلیم پایتخت اسرائیل است و اسرائیل تنها کشور یهودی در سراسر جهان است حال چنانچه اگر اورشلیم از اسرائیل سلب بشود بالقاعده اسرائیل به عنوان تنها کشور یهودی در تاریخ بشر متمدن به موجودیت اورشلیم بیش از اسرائیل اصرار خواهد ورزید و هر کشوری دیگر بمثابه اسرائیل اقدام خواهد کرد.

  2. غرورآفرین است که احزاب و کشورهای دیگری به دنبال به رسمیت شناختن اورشلیم به پایتختی اسرائیل هستند ، دفاع و پشتیبانی حزب محافظه کار کانادا و شخص استیون هارپر از اسرائیل عزیز همیشه بر اسرائیل و قوم یهود آشکارا بوده و هست

Comments are closed.