حزب نهضت آزادی، با صدور بیانیه ای خواستار پایان حبس خانگی موسوی و کروبی شد

حزب “نهضت آزادی” با صدور بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور حکومت ایران، خواستار پایان دادن به حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.

نهضت آزادی ایران توسط مهدی بازرگان، یدالله سحابی و سیدمحمود طالقانی تأسیس شد.
در این بیانیه آمده است: «حبس خانگی زهرا رهنورد، موسوی و کروبی و همچنین وجود پدیده‌ای به نام زندانی سیاسی و عقیدتی برای نظام جمهوری اسلامی، نشانه عدول حاکمیت از بنیان‌های قانونی، اخلاقی و شرعی مورد ادعاست».
نهضت آزادی در ادامه هشدار داده است که تداوم حبس، جز تخریب سرمایه اجتماعی، کاهش شاخص‌های همبستگی ملی و اعتماد عمومی حاصلی ندارد.

این در حالی است که در ماه های گذشته نیز شماری از مقامات پیشین دولتی، فعالان مدنی و نزدیکان به کروبی و موسوی با انتشار بیانیه های متعدد خواستار رفع حبس خانگی شدند. اما علی خامنه ای و سایر مقامات حکومت پاسخی نداده و بابی اعتنایی با آن برخورد کردند.

پس از تظاهرات گسترده ۸۸ از سوی هواداران جنبش سبز، در بهمن ۱۳۸۹ میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در خانه خود حبس شدند و تاکنون نیز هیچ اتهام مشخصی به آنان وارد نیامده و مورد محاکمه نیز قرار نگرفته اند. ادامه حبس خانگی آنها حتی با قانون اساسی حکومت ایران نیز مغایرت محض دارد.

نهضت آزادی در این نامه نوشته است: «جناب روحانی؛ جنابعالی مسئول اجرای قانون اساسی و رییس نهادی عالی در عرصه کلان تصمیم‌سازی موسوم به “شورای عالی امنیت ملی” هستید که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار تامین منافع ملی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حاکمیت ملی است. حبس خانگی نقض آشکار “حاکمیت قانون” و سلب “امنیت قضایی” در مغایرت صریح با مواد ۳، ۵ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نافی حقوق اساسی و ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه اصول ۳۶ و ۳۷ آن به شمار می‌رود».
در ادامه، نهضت آزادی خواستار پایان دادن فوری به این حبس های غیرقانونی، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، بازگشت به مردم، پذیرش حاکمیت قانون و سایر حقوق اساسی مردم شده است.